"เทียนจิน" เปิดตัวโครงการให้ความรู้ด้านไฟฟ้า โดยการไฟฟ้าจีน

2023-11-08 16:10:25

"เทียนจิน" เปิดตัวโครงการให้ความรู้ด้านไฟฟ้า โดยการไฟฟ้าจีน

Advertisement

ปักกิ่ง, 8 พ.ย. (ซินหัว) — เมื่อปลายเดือนตุลาคม เทศบาลนครเทียนจินทางตอนเหนือของจีน เปิดตัวโครงการการศึกษาด้านสวัสดิการสาธารณะในหัวข้อพลังงานไฟฟ้า โครงการแรก ณ หมู่บ้านตงซาน ตำบลตงเอ้อร์อิ๋ง เขตจี้โจว ทางตอนเหนือของเทียนจิน ซึ่งริเริ่มโดยการไฟฟ้าแห่งประเทศจีน (State Grid) ผู้ผลิตพลังงานรายใหญ่ของประเทศ

โครงการดังกล่าวดำเนินการบนแพลตฟอร์มของมูลนิธิสวัสดิการสาธารณะ โดยได้รับความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าฯ กับมูลนิธิการศึกษารุ่นใหม่ของจีน (China Next Generation Education Foundation) มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาแก่นักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา และเด็กๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ พร้อมทั้งเสริมทรัพยากรทางการศึกษาด้วยการให้บริการอาสาสมัคร ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงสภาพอาคารเรียน ยกระดับการใช้พลังงานเป็นพลังงานสะอาด และเผยแพร่ความรู้เรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

การไฟฟ้าแห่งประเทศจีนประจำเทียนจิน สังกัดการไฟฟ้าฯ เริ่มพัฒนาโครงการดังกล่าวเมื่อปี 2022 ที่หมู่บ้านตงเอ้อร์ และหมู่บ้านตงซานในตงเอ้อร์อิ๋ง โดยได้สร้างฐานปฏิบัติ 3 แห่ง ได้แก่ การเผยแพร่และการศึกษาวิทยาศาสตร์ การวิจัยด้านสวัสดิการสาธารณะ และการอ่านระหว่างพ่อแม่ลูก

ในวันเปิดตัว มีตัวแทนอาสาสมัครจากการไฟฟ้าฯ ได้จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยแก่นักเรียน

(เรียบเรียงโดย Su Dan, Xinhua Silk Road, https://en.imsilkroad.com/p/336849.html)

(แฟ้มภาพซินหัว : สะพานต้ากูข้ามแม่น้ำไห่เหอในเทศบาลนครเทียนจินทางตอนเหนือของจีน วันที่ 28 มี.ค. 2022)