ลาวมุ่งมั่นพัฒนา "เวียงจันทน์" สู่เมืองหลวงสีเขียว

2023-11-08 12:15:58

ลาวมุ่งมั่นพัฒนา "เวียงจันทน์" สู่เมืองหลวงสีเขียว

Advertisement

เวียงจันทน์, 7 พ.ย. (ซินหัว) — ลาวเตรียมดำเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการเมืองสีเขียวสำหรับนครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวงของลาว โดยประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติของบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC)

เมื่อวันจันทร์ (6 พ.ย.) สำนักข่าวลาว รายงานว่าโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายพัฒนาแผนปฏิบัติการเมืองสีเขียวด้วยการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัติการข้างต้นจะมุ่งเน้นไปที่การกำหนดเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มาตรการเชิงนโยบาย กิจกรรม หรือโครงการที่อยู่ในลำดับความสำคัญสำหรับการลงทุนสีเขียว ซึ่งจะส่งผลให้สภาพแวดล้อมได้รับการปรับปรุง และเปลี่ยนเวียงจันทน์ให้เป็นเมืองคาร์บอนต่ำและทนทานต่อความเสี่ยงจากภูมิอากาศ ตั้งแต่ปี 2030 เป็นต้นไป

อนึ่ง แผนปฏิบัติการดังกล่าวจะนำเสนอโครงการสีเขียวที่อยู่ในลำดับความสำคัญ เพื่อดึงดูดเงินทุนจากสถาบันการเงินระหว่างประเทศหลังจากเสร็จสิ้นลงแล้ว


(แฟ้มภาพซินหัว : นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมสวนปะตูไซ ในนครหลวงเวียงจันทน์ของลาว วันที่ 30 มิ.ย. 2023)