นายกฯเร่ง สธ. จัดทำ ก.ม.ครอบครองยาบ้าไม่เกิน 5 เม็ดเป็นผู้เสพ

2023-11-07 17:40:47

นายกฯเร่ง สธ. จัดทำ ก.ม.ครอบครองยาบ้าไม่เกิน 5 เม็ดเป็นผู้เสพ

Advertisement

โฆษกรัฐบาลเผยนายกฯเร่ง สธ. จัดทำ ก.ม. รองรับการครอบครองยาบ้าไม่เกิน 5 เม็ดเป็นผู้เสพ

เมื่อวันที่ 7 พ.ย.66  ที่ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า หลังการประชุม ครม. ว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง กล่าวในที่ประชุม ครม. เร่งรัดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ให้หารือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นเป็นเอกฉันท์ตรงกัน ว่า การครอบครองยาเสพติด ถ้าไม่เกิน 5 เม็ด ให้สันนิษฐานว่าเป็นผู้เสพ หากเกินกว่า 5 เม็ด สันนิษฐานเป็นผู้ค้า ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการเรื่องนี้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ ขอให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เร่งรัดจัดทำกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบต่างๆ เพื่อให้มีกฎหมายเข้ามารองรับ