ผบ.ตร.จัดสภากาแฟขับเคลื่อนองค์กร

2023-11-07 14:47:34

ผบ.ตร.จัดสภากาแฟขับเคลื่อนองค์กร

Advertisement

ผบ.ตร.จัดสภากาแฟหารือผู้บริหาร ตร. พร้อม  ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ ขับเคลื่อนองค์กร ดูแลขวัญกำลังใจ  จนท. พร้อมดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยว 

เมื่อวันที่ 7 พ.ย.66 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.)ป  พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร.  พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร.  พล.ต.ท.ธนา ชูวงศ์ และ พล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช รรท.รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย ผู้ช่วย ผบ.ตร.   ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ   พล.ต.อ.วินัย ทองสอง  พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์  ดร.ประทิต สันติประภพ  อดีตผู้บังคับบัญชา และผู้บัญชาการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมหารือสภากาแฟ ขับเคลื่อนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

ระหว่างการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ ได้มีการหารือประเด็นการแก้ไขปรับปรุงคำสั่ง 419/2556 เพื่อให้พนักงานสอบสวนทำงานได้คล่องตัวมีประสิทธิภาพ เข้ากับบริบทสังคม ให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการเพิ่มค่าตอบแทน ค่าสำนวนให้พนักงานสอบสวนให้เทียบเท่าหรือใกล้เคียงกระบวนการยุติธรรมหน่วยงานอื่น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้พนักงานสอบสวน


นอกจากนี้ ยังได้มีการพูดคุยแนวทางการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในภาพรวม ที่ได้รับคำชี้แนะ คำแนะนำที่มีประโยชน์จาก ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ และอดีตผู้บังคับบัญชา ในการขับเคลื่อนองค์กร ดูแลสวัสดิการ ขวัญกำลังใจ การเจริญเติบโตของข้าราชการตำรวจ รวมถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยวตามนโยบายรัฐบาล

ทั้งนี้ การพูดคุยหารือในรูปแบบสภากาแฟ เป็นดำริของ ผบ.ตร.ที่ต้องการรับฟังความเห็นจาก รอง ผบ.ตร. ผู้ช่วย ผบ.ตร.  ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ และอดีตผู้บังคับบัญชา ในการขับเคลื่อนนโยบายของ ตร. อีกทั้งเป็นการแสดงถึงความสามัคคี เป็นหนึ่งเดียวขององค์กรในการขับเคลื่อน ตร.เพื่อดูแลข้าราชการตำรวจ และพี่น้องประชาชน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด