เปิดเหตุผล "ส.ส.-กก.บห."ขับ “ไชยามพวาน”

2023-11-07 14:23:39

เปิดเหตุผล "ส.ส.-กก.บห."ขับ  “ไชยามพวาน”

Advertisement

"ชัยธวัช"เปิดเหตุผล "ส.ส.-กก.บห." พรรคก้าวไกล เป็นเอกฉันท์ “ไชยามพวาน”ทำผิดวินัยร้ายแรง ไม่ปฏิบัติตามมติ กก.บห.  ลงโทษขับพ้นพรรค 

จากกรณี นายไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ ส.ส.กทม. พรรคก้าวไกล ฝ่าฝืนวินัยสมาชิกพรรค กรณีถูกกล่าวหาล่วงเกิน คุกคาม และก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเพศต่อบุคคลอื่น อันเป็นความผิดวินัยร้ายแรงตามข้อบังคับพรรคก้าวไกล ต่อมาวันที่ 2 พ.ย. คณะกรรมการบริหารพรรค ( กก.บห.) ได้พิจารณากำหนดโทษ ด้วยการตัดสิทธิที่พึงมีในฐานะสมาชิกพรรค และกำหนดเงื่อนไข 4 ข้อให้ นายไชยามพวานดำเนินการ ซึ่งรวมถึงการแถลงยอมรับผิดและขอโทษในทางสาธารณะต่อสังคมกับผู้เสียหายทั้ง 3 รายอย่างจริงใจภายในวันเสาร์ที่ 4 พ.ย.66 การประกาศมาตรการชดเชยเยียวยาผู้เสียหาย และการยุติการก่อความเสียหายต่อผู้เสียหายทั้ง 3 รายโดยทางตรงและทางอ้อมโดยพลันนับแต่ได้รับแจ้งคำสั่ง

เมื่ออวันที่ 7 พ.ย.66 นายชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล แถลงข่าวภายหลังการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) และ ส.ส. พรรคก้าวไกล เพื่อพิจารณากรณี นายไชยามพวาน  ว่า  จากการแถลงข่าวของนายไชยามพวานเมื่อวันที่ 3 พ.ย.66 และพฤติกรรมของนายไชยามพวานหลังจากมีการกำหนดโทษ ทาง กก.บห. พรรคเห็นว่าเป็นที่ชัดเจนว่านายไชยามพวานไม่ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขในกรอบระยะเวลาที่กำหนด เพราะนอกจากจะไม่สำนึกยอมรับผิดและขอโทษต่อผู้เสียหายอย่างจริงใจแล้ว ยังมีการเผยแพร่ข้อมูลอันอาจเป็นการก่อความเสียหายซ้ำเติมต่อผู้ถูกกระทำ รวมถึงข้อมูลที่อาจเป็นการเปิดเผยตัวตนของผู้เสียหายต่อสาธารณะบางส่วน ซึ่งทั้งหมดนับเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งหรือมติของ กก.บห. อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  ต่อมา กก.บห. พรรคก้าวไกลจึงประชุมและมีมติให้ลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับพรรค ซึ่งเป็นที่มาของการจัดประชุมร่วมระหว่าง กก.บห. และ ส.ส. ของพรรคในวันนี้ (7 พ.ย.) เพื่อพิจารณาลงมติให้นายไชยามพวานพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกล  สำหรับผลการพิจารณาในที่ประชุมร่วม เห็นตรงกันว่านายไชยามพวานกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ขับนายไชยามพวานออกจากการเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกล  นอกจากนี้ เมื่อ ส.ส.กทม. ของพรรคหายไป 1 เขต ที่ประชุมร่วมจึงพิจารณาให้ ส"ส. เขตใกล้เคียงไปทำงานกับพี่น้องประชาชน โดยมอบหมายให้ นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ดูแลพื้นที่เขตบางขุนเทียน และ น.ส.รักชนก ศรีนอก ดูแลพื้นที่เขตจอมทอง