"ชัยธวัช"เผย "เบญจา"ให้ผู้ช่วย ส.ส.ถูกกล่าวหาออกไปแล้ว

2023-11-07 14:15:58

"ชัยธวัช"เผย "เบญจา"ให้ผู้ช่วย ส.ส.ถูกกล่าวหาออกไปแล้ว

Advertisement

หัวหน้าพรรคก้าวไกลเผย "เบญจา"ให้ผู้ช่วย ส.ส.ถูก "วุฒิพงศ์" กล่าวหาเรียกรับผลประโยชน์โรงงานกำจัดขยะออกไปแล้ว  ยินดีสังคมตรวจสอบ  ทำให้องค์กรโปร่งใสมากขึ้น

เมื่อวันที่ 7 พ.ย.66 นายชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล แถลงข่าวกรณี นายวุฒิพงศ์ ทองเหลา ส.ส.ปราจีนบุรี  ให้ข้อมูลระบุว่าการที่ถูกขับออกจากพรรคเป็นเพราะมีผู้ช่วย ส.ส. ที่ทำงานใกล้ชิดกับกรรมการบริหารพรรค เรียกรับผลประโยชน์จากโรงงานกำจัดขยะใน จ.ปราจีนบุรีว่า  เรื่องดังกล่าวกระทบสร้างความเสียหายต่อพรรค จึงขอชี้แจงเป็น 4 ประเด็นดังนี้  หนึ่ง ทางผู้บริหารพรรคได้รับทราบข้อมูลที่นายวุฒิพงศ์ร้องเรียน ในระหว่างที่วุฒิพงศ์แก้ข้อกล่าวหากรณีคุกคามทางเพศ โดยนายวุฒิพงศ์พยายามนำเรื่องนี้มาโต้แย้งว่าข้อร้องเรียนกรณีคุกคามทางเพศ มีแรงจูงใจจากผลประโยชน์ทางการเมือง  จึงยืนยันว่าพรรคไม่ได้นิ่งนอนใจ เมื่อผู้บริหารของพรรคทราบเรื่อง ได้แจ้งกับกรรมการวินัยของพรรคว่าเรื่องนี้ต้องพิจารณาแยกจากกันเพราะเราเห็นว่าข้อเท็จจริงเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาข้อกล่าวหาคุกคามทางเพศ ต่อให้ข้อกล่าวหาเรื่องเจ้าหน้าที่ของพรรครับผลประโยชน์ เป็นแรงจูงใจให้ร้องเรียนนายวุฒิพงศ์ เป็นความจริง ก็ไม่ได้ทำให้ข้อกล่าวหาเรื่องการคุกคามทางเพศหายไป

นายชัยธวัช กล่าวต่อวา สอง ตนและผู้บริหารพรรคได้แจ้งกับคณะกรรมการวินัยหลายสัปดาห์แล้วว่า เมื่อพิจารณาเรื่องคุกคามทางเพศเสร็จ ต้องดำเนินการสอบสวนข้อกล่าวหาเรื่องเจ้าหน้าที่ของพรรครับผลประโยชน์จากโรงงานกำจัดขยะต่อทันที ขณะนี้จึงอยู่ระหว่างดำเนินการ   สาม ต้องยืนยันว่าการที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ช่วย ส.ส. ของกรรมการบริหารพรรค ซึ่งคือ น.ส.เบญจา แสงจันทร์ ไม่ส่งผลต่อการพิจารณาข้อกล่าวหากรณีคุกคามทางเพศ เนื่องจาก น.ส.เบญจาไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ ไม่ได้เป็นกรรมการวินัย และเมื่อผลการพิจารณาของคณะกรรมการวินัยส่งมาถึงคณะกรรมการบริหารพรรค น.ส.เบญจาก็ของดออกเสียง เพราะทราบแล้วว่าถูกกล่าวหาว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนในเรื่องนี้ ในขณะที่กรรมการบริหารพรรคคนอื่นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นว่าวุฒิพงศ์มีพฤติกรรมคุกคามทางเพศจริง ทั้งนี้ ข้อเท็จจริงที่นายวุฒิพงศ์นำมากล่าวหา ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับ น.ส.เบญจาเลย ถ้ามี พรรคพร้อมรับข้อมูลเพิ่มเติมแน่นอน   สี่ การแต่งตั้งบุคคลที่ถูกกล่าวหาดังกล่าว เป็นผู้ช่วย ส.ส. ของ น.ส.เบญจา ไม่ได้เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ส่วนบุคคลระหว่าง น.ส.เบญจาและบุคคลที่ถูกกล่าวหา แต่ น.ส.เบญจาแต่งตั้งเพราะพรรคนำเสนอรายชื่อให้แต่งตั้ง เนื่องจากเห็นว่าเป็นคณะทำงานใน จ.ปราจีนบุรี ที่ทำงานกับพรรคอย่างแข็งขันตั้งแต่ต้น จึงนำเสนอให้ ส.ส. จำนวนหนึ่ง แต่งตั้งคนทำงานในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัด อย่างไรก็ตาม เมื่อเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการสอบสวน น.ส.เบญจาได้นำรายชื่อของบุคคลที่ถูกกล่าวหาออกจากการเป็นผู้ช่วย ส.ส. แล้ว เพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ ในการพิจารณา

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร จะตรวจสอบเรื่องนี้ นายชัยธวัชกล่าวว่า ตนยินดี เพราะเครือข่ายผลประโยชน์ที่หากินกับบ่อขยะหรือขยะอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลและนักการเมืองบ้านใหญ่เต็มไปหมด จึงยินดีหาก กมธ.อุตสาหกรรม จะช่วยสอบสวน ส่วนการทำงานพื้นที่ใน จ.ปราจีนบุรี เขต 2 เนื่องจากยังมีพี่น้องประชาชนที่ต้องการทำงานกับพรรคต่อไป เมื่อไม่มี ส.ส.เขตของก้าวไกลแล้ว จึงมอบหมายให้ นายอภิชาติ ศิริสุนทร เลขาธิการของพรรค ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการที่ดิน รับผิดชอบประเด็นที่ยังต้องแก้ปัญหาให้ประชาชน โดยเฉพาะเรื่องที่ดิน บ่อขยะ และมลพิษต่างๆ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่ 

นายชัยธวัชกล่าวว่า ทุกองค์กรเมื่อมีสังคมช่วยตรวจสอบ จะทำให้องค์กรนั้นโปร่งใสขึ้น ถือเป็นเรื่องที่ดี หากเมื่อไรสังคมเลิกตรวจสอบพรรคก้าวไกล แสดงว่าสังคมไม่ได้คาดหวังอะไรกับพรรคอีกแล้ว