มท.1 มอบ "กปน.-กปภ." พิจารณาลดค่าน้ำ

2023-11-06 19:46:05

มท.1 มอบ "กปน.-กปภ." พิจารณาลดค่าน้ำ

Advertisement

มท.1 มอบ "กปน.-กปภ."พิจารณาลดค่าน้ำ ขยายเวลาถอดมิเตอร์ 3 เดือนเหมือนไฟฟ้า พร้อมมอบหมายทุกจงหวัดจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา   7 ธ.ค.  

เมื่อวันที่ 6 ต.ค.66  น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.มหาดไทย และ โฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายเกรียง กัลป์ตินันท์ รมช. มหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมผู้บริหารกระทรวง และหน่วยงานภายใต้กระทรวงมหาดไทยเข้าร่วม ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้ รมว.มหาดไทย ได้ติดตามพร้อมให้นโยบายโดยเน้นที่ประเด็นการเร่งรัดดำเนินมาตรการการลดภาระค่าครองชีพให้แก่พี่น้องประชาชน อย่างการช่วยแบ่งเบาภาระค่าน้ำ ค่าไฟ แก่พี่น้องประชาชน ขณะนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง ได้สนองนโยบายลดภาระประชาชน ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกับได้ขยายเวลาถอดมิเตอร์ไฟฟ้า จาก 1 เดือน เป็น 3 เดือน ให้โอกาสประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยได้มีไฟฟ้าใช้อย่างต่อเนื่อง โดยหากการประปานครหลวง(กปน.)และ การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) พิจารณาออกมาตรการที่คล้ายคลึงกัน ทั้งการลดค่าน้ำ การขยายเวลาถอดมิเตอร์ ก็จะช่วยได้อีกทางหนึ่ง

"ท่านอนุทินได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนลดค่าใช้จ่าย ซึ่งค่าน้ำค่าไฟ เป็นรายจ่ายสําหรับสิ่งจําเป็นขั้นพื้นฐานในชีวิต หากทั้ง กปน. และ กปภ. ดำเนินมาตรการต่างๆ คล้ายกับการไฟฟ้าได้ มาตรการเหล่านี้จะช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายได้อย่างเป็นรูปธรรม" น.ส.ไตรศุลี กล่าว

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ทางด้านการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ นายอนุทินได้เข้าร่วมการประชุมกับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เมื่อวัน3 พ.ย. 66 ที่ทำเนียบรัฐบาล และแนวทางการแก้ไขปัญหานั้นส่วนหนึ่งจะต้องพึ่งพากลไกของกระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย โดยรัฐบาลมีกำหนดจะประกาศคิ๊กออฟแนวทางจัดการหนี้นอกระบบในวันที่ 28 พ.ย. 66 และจัดประชุมกับหน่วยงานเกี่ยวข้องทั่วประเทศซึ่งจะให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพในวันที่ 8 ธ.ค. ซึ่งได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ รมว.มหาดไทย ได้ติดตามนโยบายการจัดสรรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องประชาชน ให้เร่งรัดออกสมุดประจำตัวแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับการจัดสรรที่ดินตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อผู้ได้รับจัดสรรจะใช้เป็นเอกสารในการดำเนินการต่างๆ เช่น การกู้ยืมสินเชื่อจากธนาคารเพื่อนำมาลงทุนในที่ทำกินต่อไป พร้อมให้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินเพื่อดำเนินการตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 66 ในประเด็นการจัดทำแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1: 4000 (One Map) ให้แล้วเสร็จ

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ในส่วนของการขยายเวลาเปิดสถานบริการถึง 04.00 น. ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายว่าจะให้เริ่มนโยบายนี้ที่จังหวัดท่องเที่ยว 4 จังหวัดก่อนคือกรุงเทพฯ เชียงใหม่ ชลบุรีและภูเก็ต ซึ่งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยต้องดำเนินการแก้ไขกฎกระทรวงเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่นายกรัฐมนตรีกำหนดที่จะให้เริ่มมาตรการตั้งแต่ 15 ธ.ค. 66 เป็นต้นไปเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงไฮซีซันต่อไป

นอกจากนี้ รมว.มหาดไทย ได้เน้นย้ำเกี่ยวกับนโยบายการจัดระเบียบสังคมและการปราบปรามผู้มีอิทธิพล ที่ในช่วงที่ผ่านมาได้มีผู้ที่พยายามจะสร้างกระแสความขัดแย้งระหว่างฝ่ายปกครองกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกรณีที่เกิดขึ้นที่จ.เชียงใหม่ ล่าสุดนายอนุทินได้หารือกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจนเกิดความเข้าใจแล้วว่า ไม่มีฝ่ายใดมุ่งร้ายหรือดิสเครดิตกัน แต่ทุกฝ่ายมุ่งสนองนโยบายรัฐบาล จึงตกลงที่จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทำงานร่วมกัน โดยกรมการปกครองจะประสานงานเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป

ทั้งนี้ ในช่วงท้ายการประชุมนายอนุทิน ได้มีข้อสั่งการให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวัน 7 ธ.ค. 66 เพื่อถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน