เมียนมาเปิดเที่ยวบินตรงเชื่อม "ย่างกุ้ง-คุนหมิง"

2023-11-06 17:35:52

เมียนมาเปิดเที่ยวบินตรงเชื่อม "ย่างกุ้ง-คุนหมิง"

Advertisement

ย่างกุ้ง, 6 พ.ย. (ซินหัว) — สายการบินเมียนมา เนชันแนล แอร์ไลน์ส (MNA) รายงานการเปิดเส้นทางบินตรงสายใหม่ ซึ่งเชื่อมนครย่างกุ้งของเมียนมา กับนครคุนหมิง มณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ของจีน

รายงานระบุว่ามีการจัดพิธีเปิดเส้นทางบินตรงสายใหม่นี้ที่ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง เมื่อวันอาทิตย์ (5 พ.ย.) และเที่ยวบินตรงเส้นทางย่างกุ้ง-คุนหมิง จะให้บริการ 3 เที่ยวต่อสัปดาห์

(แฟ้มภาพซินหัว : เครื่องบินของสายการบินเมียนมา เนชันแนล แอร์ไลน์ส ที่ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง นครย่างกุ้งของเมียนมา วันที่ 16 ธ.ค. 2020)