ประธานสภาฯเผยนำชื่อ "ชัยธวัช" ทูลเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านฯ แล้ว

2023-11-06 16:39:28

ประธานสภาฯเผยนำชื่อ "ชัยธวัช" ทูลเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านฯ แล้ว

Advertisement


ประธานสภาฯเผยนำชื่อ "ชัยธวัช" ทูลเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านฯ แล้ว  เตรียมพร้อมงานพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 66  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ตนได้นำชื่อนายธวัชชัย ตุลาธน ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ทูลเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแล้ว ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการ และขณะนี้รอเวลาที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีหนังสือถึงสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จากกรณีที่พรรคก้าวไกลได้มีมติเลือกนายชัยธวัช เป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกลคนใหม่แล้ว ซึ่งถือว่าครบองค์ประกอบตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 106 วรรคแรก ที่กำหนดไว้ คือ เป็น ส.ส. ผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎร ที่มีจำนวน ส.ส.มากที่สุด และมีสมาชิกไม่ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้นำฝ่ายค้าน

ทั้งนี้รัฐธรรมนูญ มาตรา 106 วรรคสาม กำหนดให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นนำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และในขณะนี้มีจดหมายแจ้งเวียนจากสำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการสภาผให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมพิธีรับรับพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแล้ว