ประธาน กมธ.อุตสาหกรรมจ่อเรียก ส.ส.ปราจีนบุรี ให้ข้อมูล

2023-11-06 15:55:56

ประธาน กมธ.อุตสาหกรรมจ่อเรียก ส.ส.ปราจีนบุรี ให้ข้อมูล

Advertisement

ประธาน กมธ.อุตสาหกรรมจ่อเรียก ส.ส.ปราจีนบุรี ให้ข้อมูลปมผู้ช่วย ส.ส.เกี่ยวพันเอื้อรับผลประโยชน์จากโรงงานกำจัดขยะ

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 66  นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ประธานคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์กรณีนายวุฒิพงศ์ ทองเหลา ส.ส.ปราจีนบุรี  ออกมาแฉ ผู้ช่วยส.ส. เกี่ยวพันกับการเอื้อรับผลประโยชน์จากโรงงานกำจัดขยะ  ว่า ตนในฐานะประธาน กมธ.จะเชิญนายวุฒิพงศ์และผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงต่อ กมธ. เพื่อตรวจสอบว่ามีข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร เนื่องจากเรื่องนี้ส่งผลกระทบภาพรวมของระบบอุตสาหกรรม และกระทบต่อความเชื่อถือของประชาชนที่มีต่อสส.ถ้าข้อกล่าวหาเป็นเรื่องจริง ทั้งนี้ กมธ. จะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริงในวันสัปดาห์หน้าเพื่อนำผลสรุปชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบต่อไป เพราะการที่โรงงานกำจัดขยะไปจ่ายเงินให้กับเครือข่ายของนักการเมือง หรือข้าราชการเท่ากับทำผิดกฎหมาย เพราะขณะนี้ กมธ.ก็ได้ข้อมูลว่ามีโรงงานกำจัดขยะหลายแห่งทั่วประเทศที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการประจำหรือนักการเมือง ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบด้านมลพิษจากโรงงานกำจัดขยะเหล่านี้ โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่รอบโรงงานจำกัดขยะ

ประธาน กมธ. อุตสาหกรรม กล่าวว่า ปัญหาเรื่องโรงงานกำจัดขยะสร้างผลกระทบต่อประชาชนมีหลายกรณี อย่างกรณีที่ตนลงพื้นที่ไปตรวจสอบโรงงานกำจัดขยะอุตสาหกรรมในพื้นที่ อำเภอเมืองราชบุรี และอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีก็เกิดจากโรงงานกำจัดขยะก่อมลพิษ สุดท้ายรัฐต้องเสียเงินถึง 60 ล้านบาทในการกำจัด ซึ่งเป็นเงินภาษีของประชาชน ขยะพิษเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อประชาชน จากการที่ผู้ประกอบการไปรับขยะเหล่านี้มาแล้วกำจัดขยะไม่ถูกต้อง ก็เป็นปัญหามาจากการจ่ายส่วยให้ข้าราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ สุดท้ายประชาชนเป็นผู้ได้รับผลกระทบ ดังนั้นกรณีแบบนี้กรรมาธิการฯต้องตรวจสอบให้เกิดความกระจ่างเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีอีกต่อไป