"เรืองไกร" ร้อง "ไชยา-สุทิน" มีเหตุพ้นจากรัฐมนตรีหรือไม่

2023-11-06 09:27:20

 "เรืองไกร" ร้อง "ไชยา-สุทิน" มีเหตุพ้นจากรัฐมนตรีหรือไม่

Advertisement


"เรืองไกร" บุก กกต. ร้อง 2 รมต. "ไชยา-สุทิน" มีเหตุพ้นจากรัฐมนตรีหรือไม่

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 66 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เปิดเผยว่า วันนี้เวลาประมาณ 10.00 น. ตนจะไปยื่นหนังสือขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต.)  ตรวจสอบนายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์  กับ นายสุทิน คลังแสง  รมว.กลาโหม มีเหตุทำให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 ประกอบมาตรา 187 หรือไม่

นายเรืองไกร กล่าวว่า กรณีของนายไชยา พรหมา รมช.เกษตรและสหกรณ์ พบข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ 1 ก.ย.66 นายไชยา พรหมา ได้รับแต่งตั้งเป็น รมช.เกษตรและสหกรณ์ แต่ในวันที่ 16 ก.ย.66 นางอัญชลี พรหมา ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการ กลับแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่า “ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีบุญเรืองวัฒนา ได้รับชำระเงินลงหุ้น เป็นเงิน 300,000 บาท จาก น.ส.อธิษฐาน พรหมา เพื่อชำระเป็นเงินลงหุ้นจากการเพิ่มทุนของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีบุญเรืองวัฒนา โดยชำระเป็นเงินสดลงหุ้น 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ไว้เรียบร้อยแล้ว” กรณีดังกล่าว จึงมีเหตุอันควรตรวจสอบว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 1 - 16 ก.ย.66 นางอัญชลี พรหมา ยังคงเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีบุญเรืองวัฒนา และยังเป็นหุ้นส่วนอยู่ ตามที่นายไชยา พรหมา แจ้งไว้ต่อ ป.ป.ช. กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 4 ก.ค.66 ว่ามีเงินลงทุนใน หจก.ศรีบุญเรืองวัฒนา ในนามคู่สมรส หรือไม่ หากนางอัญชลี พรหมา ยังคงเป็นหุ้นส่วนและผู้จัดการอยู่ จะเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายไชยา พรหมา สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบมาตรา 187 หรือไม่

นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า กรณีของนายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม พบข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ 1 ก.ย.66 นายสุทิน คลังแสง ได้รับแต่งตั้งเป็น รมว.การกระทรวงกลาโหม แต่ข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ 3 พ.ย.66 ที่ระบุว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังแสงอีสาณ มีหุ้นส่วนรวมเป็นมูลค่า 1,200,000 บาท โดยมีนางฉวีวรรณ คลังแสง เป็นหุ้นส่วนอยู่ 1,000,000 บาท และเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ด้วย ดังนั้น จึงมีเหตุอันควรตรวจสอบโดยเร็วว่า ณ วันที่ 3 พ.ย.66 นายสุทิน คลังแสง ในฐานะ รมว.กลาโหม ยังคงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังแสงอีสาณ จำนวน 1,000,000 บาท ในนามคู่สมรส ซึ่งคิดได้เกินร้อยละห้า หรือไม่ และคู่สมรสยังเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการอยู่ หรือไม่ หากยังคงไว้ จะเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายสุทิน คลังแสง สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบมาตรา 187 หรือไม่

นายเรืองไกร กล่าวว่า ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 187 มีเงื่อนไขยกเว้นไว้ด้วย จึงขอให้ กกต. นำพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 มาประกอบการพิจารณาด้วย หาก กกต. เห็นว่าทั้ง 2 รัฐมนตรี มีเหตุเข้าข่ายจะทำให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ขอให้รีบส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไป และขอให้ศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนด้วย