โมร็อกโกขุดพบ "ซากเมืองโบราณ" ยุคศตวรรษที่ 2 ฝังรูปปั้นไร้หัว

2023-11-06 09:00:44

โมร็อกโกขุดพบ "ซากเมืองโบราณ" ยุคศตวรรษที่ 2 ฝังรูปปั้นไร้หัว

Advertisement

ราบัต, 4 พ.ย. (ซินหัว) — เมื่อวันศุกร์ (3 พ.ย.) คณะนักโบราณคดีของโมร็อกโก ประกาศการค้นพบซากเมืองโบราณยุคโรมันจากศตวรรษที่ 2 ในกรุงราบัต เมืองหลวงของโมร็อกโก

รายงานระบุว่าแหล่งโบราณคดีที่ขุดพบใหม่นี้ตั้งอยู่ใกล้แหล่งโบราณคดีเชลลาห์ (Chellah) อันโด่งดัง ซึ่งเป็นสุสานมุสลิมจากยุคกลางและจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวของกรุงราบัต

อับเดลอาซิซ เอล คายารี นักโบราณคดีชาวโมร็อกโก เผยว่าแหล่งโบราณคดีแห่งใหม่นี้ประกอบด้วยพื้นที่ท่าเรือ โรงอาบน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ และพื้นที่สุสานฝังศพ จะมอบข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตของผู้คนในยุคโมร็อกโกโบราณเมื่อราว 1,800 ปีก่อน

เอล คายารี เสริมว่าส่วนหนึ่งของโรงอาบน้ำครอบคลุมพื้นที่ราว 2,000 ตารางเมตร ทำให้เป็นหนึ่งในโรงอาบน้ำสาธารณะขนาดใหญ่ที่สุดในยุคโมร็อกโกโบราณ รวมถึงค้นพบรูปปั้นหินอ่อนไร้ศีรษะจากยุคโรมันด้วย

คำแถลงจากกระทรวงเยาวชน วัฒนธรรม และการสื่อสารของโมร็อกโก ระบุว่าโครงการวิจัยทางโบราณคดี ซึ่งเป็นการขุดค้นและสำรวจทางโบราณคดี เริ่มต้นเมื่อเดือนเมษายนโดยสถาบันโบราณคดีและมรดกแห่งชาติ โดยการสำรวจนำสู่การค้นพบอันมีนัยสำคัญที่คาดไม่ถึง


(แฟ้มภาพซินหัว : ซากพื้นที่โรงอาบน้ำสาธารณะของซากเมืองโบราณยุคโรมันที่ขุดพบใหม่ในกรุงราบัต เมืองหลวงของโมร็อกโก วันที่ 3 พ.ย. 2023)


(แฟ้มภาพซินหัว : ซากพื้นที่โรงอาบน้ำสาธารณะของซากเมืองโบราณยุคโรมันที่ขุดพบใหม่ในกรุงราบัต เมืองหลวงของโมร็อกโก วันที่ 3 พ.ย. 2023)


(แฟ้มภาพซินหัว : อับเดลอาซิซ เอล คายารี นักโบราณคดีชาวโมร็อกโก แนะนำรูปปั้นหินอ่อนไร้ศีรษะที่ขุดพบจากซากเมืองโบราณยุคโรมันในกรุงราบัต เมืองหลวงของโมร็อกโก วันที่ 3 พ.ย. 2023)
(แฟ้มภาพซินหัว : ซากพื้นที่ท่าเรือของซากเมืองโบราณยุคโรมันที่ขุดพบใหม่ในกรุงราบัต เมืองหลวงของโมร็อกโก วันที่ 3 พ.ย. 2023)