จัดเลี้ยงเค้กผลไม้ยักษ์เนื่องในวันช้างไทย

2018-03-12 12:45:42

จัดเลี้ยงเค้กผลไม้ยักษ์เนื่องในวันช้างไทย

Advertisement

มูลนิธิช้างหัวหินจัดเลี้ยงเค้กผลไม้ยักษ์ให้ช้างเนื่องในวันช้างไทยวันที่12 มี.ค.ที่มูลนิธิช้างหัสดินทร์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายวาณิช เห็นวงศ์ประเสริฐ หรือ อาจารย์ทองฟ้า ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช้างหัสดินทร์พร้อมด้วยคณะกรรมการ ชาวต่างชาติจิตอาสาคนรักช้าง นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นจำนวนมากร่วมงานเลี้ยงเค้กผลไม้ยักษ์น้ำหนัก 10 ตัน ประกอบด้วยผลไม้นานาชนิด อาทิ กล้วย สับปะรด แอปเปิล ข้าวโพด ให้กับช้าง 6 เชือกที่ทางมูลนิธิฯไถ่ตัวมาจากเจ้าของช้างเนื่องในวันช้างไทย โดยมีช้างน้อยแสนรู้วัย 10 ปี “พังสงกรานต์” ใช้งวงพ่นน้ำดับเทียนเค๊กผลไม้ท่ามกลางนักท่องเที่ยวร่วมให้ผลไม้ช้างและถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกผู้สื่อข่าวรายงานว่า ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 26 พ.ค.2541 ประกาศให้วันที่ 13 มี.ค.ของทุกปีเป็นวันช้างไทย ตามที่คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติเสนอเพื่อให้คนไทยและเยาวชนรุ่นหลังได้ร่วมกันรำลึกและตระหนักถึงความสำคัญของช้างซึ่งเป็นสัตว์ประจำชาติไทยและพร้อมใจกันอนุรักษ์ช้างให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป