ห้องสมุดจาก "ขวดพลาสติก" ช่วยเด็กยากไร้ในกานา

2023-11-03 17:50:33

ห้องสมุดจาก "ขวดพลาสติก" ช่วยเด็กยากไร้ในกานา

Advertisement

อักกรา, 2 พ.ย. (ซินหัว) — ชมภาพห้องสมุดมัลติมีเดียที่สร้างจากขวดพลาสติกรีไซเคิลโดยสถาปนิกชาวแอฟริกัน ในโคโครไบท์ ชุมชนประมงบริเวณชานเมืองกรุงอักกรา เมืองหลวงของกานา ซึ่งเปิดตัวเมื่อวันอังคาร (31 ต.ค.) ที่ผ่านมา เพื่อให้เด็กนักเรียนจากครอบครัวยากไร้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการเรียนรู้หลากหลาย


(บันทึกภาพวันที่ 31 ต.ค. 2023)