"ก้าวไกล" ขับ "วุฒิพงศ์" พ้นพรรค (มีคลิป)

2023-11-02 09:18:03

"ก้าวไกล" ขับ "วุฒิพงศ์" พ้นพรรค (มีคลิป)

Advertisement

มติ "ก้าวไกล"ปม ส.ส.คุกคามทางเพศผิดวินัยขั้นร้ายแรง ขับ "วุฒิพง์" พ้นพรรค ตั้งเงื่อนไข "ไชยามพวาน"ยอมรับผิด ขอโทษสังคม ชดเชยผู้เสียหาย หากไม่ทำประชุมอีกครั้งเพื่อขับออกจากสมาชิกพรรค

เมื่อวันที่ 1 พ.ย.66 นายชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล แถลงข่าวภายหลังการประชุมร่วมระหว่างกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) และ ส.ส. พรรคก้าวไกล เพื่อพิจารณาความรับผิดกรณีข้อกล่าวหา ส.ส. คุกคามทางเพศ 2 กรณี คือ นายวุฒิพงศ์ ทองเหลา ส.ส.ปราจีนบุรี เขต 2 และ นายไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ ส.ส.กทม. เขต 26

นายชัยธวัช กล่าวว่า ความเป็นมาในการเรียกประชุมครั้งนี้ เนื่องจากคณะกรรมการวินัยของพรรคได้พิจารณาทั้งสองกรณีเสร็จสิ้นแล้ว มีความเห็นว่า ส.ส. ทั้งสองกรณีที่ถูกร้องเรียนมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศจริง และได้ส่งความเห็นและมติของกรรมการวินัยมายังคณะกรรมการบริหารพรรค ต่อมา กก.บห.พรรค ได้พิจารณาข้อเท็จจริงที่มีการสอบอย่างรอบด้าน เห็นว่าทั้งสองกรณี ส.ส. ของพรรคก้าวไกลมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศจริง ถือว่าผิดวินัยร้ายแรงของพรรค ถึงขั้นต้องพิจารณาให้พ้นจากสมาชิกพรรค ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับพรรค การจะขับสมาชิกพรรคที่เป็น ส.ส. ให้พ้นจากความเป็นสมาชิกพรรค ต้องมีการเรียกประชุม ส.ส. ร่วมกับ กก.บห.พรรค และต้องใช้เสียง 3 ใน 4 ของจำนวน กก.บห. และ ส.ส. ที่มีอยู่ทั้งหมด มิใช่จำนวนที่มาประชุม ซึ่งวันนี้มี ส.ส. และ กก.บห. ร่วมประชุมทั้งสิ้น 128 คน ถือว่าเพียงพอ บางส่วนติดภารกิจที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  สำหรับผลการพิจารณาในที่ประชุมร่วม เห็นตรงกันว่าทั้งสองกรณี มีพฤติกรรมคุกคามทางเพศจริง และถือว่าขัดต่อวินัยของพรรคขั้นร้ายแรง ขัดต่ออุดมการณ์และคุณค่าของพรรค โทษสูงสุดสำหรับกรณีนี้ คือการให้พ้นจากสมาชิกพรรค โทษรองลงมาคือการตัดสิทธิที่พึงมีทั้งหมด และคาดโทษ ตามแต่กรณี มติจากที่ประชุมออกมาว่า กรณี นายวุฒิพงศ์ ทองเหลา ให้ขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกล ส่วนกรณี นายไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ เสียงส่วนใหญ่ 106 จาก 128 เสียง เห็นควรให้ขับออกจากสมาชิกพรรค แต่เสียงไม่ถึง 3 ใน 4 จึงไม่สามารถมีมติขับออกจากพรรคได้ โดยกรณีนายไชยามพวาน ที่ประชุมเห็นว่าควรตัดสิทธิพึงมีและคาดโทษตลอดสมัยประชุม นอกจากนี้ นายไชยามพวาน ต้องออกมายอมรับผิด ขอโทษต่อสังคมและต่อผู้เสียหาย รวมถึงชดเชยเยียวยาตามที่ผู้เสียหายต้องการ หากไชยามพวานยืนยันว่าตนไม่ได้กระทำผิด ไม่ยินดีขอโทษต่อผู้เสียหายและต่อสังคม และไม่ชดเชยเยียวยา ที่ประชุมร่วม กก.บห.พรรค และ ส.ส. จะประชุมกันใหม่ เพื่อขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกล