สมเด็จพระเทพฯเสด็จฯงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

2018-03-11 21:50:19

สมเด็จพระเทพฯเสด็จฯงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

Advertisement

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเยี่ยมชมงาน"อุ่นไอรัก คลายความหนาว"ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่าวันสุดท้าย


เมื่อเวลา 19.09 น.วันที่ 11 มี.ค. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ ทรงเยี่ยมชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ในการนี้ ทรงฉลองพระองค์ด้วยชุดไทยย้อนยุคในสมัยรัชกาลที่ 5 ฉลองพระองค์ผ้าลูกไม้สีชมพูอ่อน ผ้าสไบสีเขียวอ่อน เมื่อเสด็จฯถึงทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรนิทรรศการพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตีระฆังที่ด้านหน้าร้านการรถไฟ และทรงประทับตรา และทรงส่งไปรณียบัตรที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ผลิตขึ้นเฉพาะงานนี้ในตู้ไปรษณีย์โบราณ ที่ร้านไปรสนีย์กรุงสยาม


จากนั้นเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรแบงก์สยามกัมมาจล (ธนาคารไทยพาณิชย์) และนิทรรศการภาพแห่งความทรงจำพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นิทรรศพระอัจฉริยภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเยี่ยมชมร้านไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในการนี้ ทรงฉายพระรูปย้อนยุคที่ร้านถ่ายภาพฉายานิติกร โดย นายนิติกร กรัยวิเชียร เป็นผู้ฉายภาพถวาย นอกจากนี้ทรงสอยกัลปพฤกษ์ 10 ใบ โดยทรงได้รางวัลเป็นนมอัดเม็ด นมกล่องจิตรลดา และตุ๊กตาหมี ก่อนเสด็จฯ กลับ