รมว.แรงงานตรวจเข้มสแกนม่านตาแรงงานประมง

2018-03-11 15:10:08

รมว.แรงงานตรวจเข้มสแกนม่านตาแรงงานประมง

Advertisement

“พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว” รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ ตรวจเข้มการสแกนม่านตาแรงงานประมงสมุทรสาคร มั่นใจเสร็จทัน 31 มี.ค.เมื่อวันที่ 11 มี.ค. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจการสแกนม่านตาแรงงานประมง พร้อมปล่อยแถวชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ (โมบายทีม) จำนวน 12 ชุด เพื่อปฏิบัติงานการสแกนม่านตาแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการประมงทะเล แปรรูปสัตว์น้ำ และกิจการต่อเนื่องประมงในจังหวัดสมุทรสาคร มั่นใจเสร็จทัน 31 มี.ค.นี้
พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานมีภารกิจสำคัญในการจัดเก็บข้อมูลพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของแรงงานต่างด้าว (Iris Scan) ใน 3 ประเภทกิจการคือ 1. ประมงทะเล 2. แปรรูปสัตว์น้ำ และ 3. ต่อเนื่องประมง ใน 22 จังหวัดชายทะเลได้แก่ สมุทรสาคร สมุทรปราการ สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระยอง ระนอง ปัตตานี ชุมพร ตราด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชลบุรี สงขลา ตรัง ฉะเชิงเทรา สตูล จันทบุรี นราธิวาส ภูเก็ต กระบี่ และพังงา มีเป้าหมายจำนวน 203,238 คน โดยได้ดำเนินการไปแล้วตั้งแต่เดือนธ.ค. 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มี.ค. 2561 ขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 93,528 คน คงเหลือ จำนวน 109,701 คน

ทั้งนี้ จะต้องเร่งดำเนินการในจังหวัดที่มีความหนาแน่นของแรงงานใน 5 จังหวัดคือ สมุทรสาคร สมุทรปราการ ระยอง ระนอง และปัตตานี โดยกระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการพื้นที่ในจังหวัดที่มีความหนาแน่นของแรงงานภาคประมงที่เป็นเป้าหมายในการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์ (ม่านตา) และในแต่ละ ศปก.พื้นที่ได้จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ (โมบายทีม) ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน และได้รับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากสำนักงานตำรวจตระเวนชายแดนมาร่วมด้วย

อีกทั้งยังได้บูรณาการเครื่องมือ โดยปรับย้ายชุดเครื่องมือการเก็บข้อมูลจากพื้นที่ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นมาดำเนินการในพื้นที่หนาแน่น เพื่อให้การสแกนม่านตาแล้วเสร็จทันกำหนด

รมว.แรงงาน กล่าวอีกว่า ในวันนี้ได้มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานการสแกนม่านตาที่จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมกับปล่อยแถวชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ จำนวน 12 ชุด เพื่อปฏิบัติงานการสแกนม่านตาแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการประมงทะเล แปรรูปสัตว์น้ำ และกิจการต่อเนื่องประมงในจ.สมุทรสาคร

ซึ่งจ.สมุทรสาครมีเป้าหมายดำเนินการจำนวน 71,774 คน มีชุดปฏิบัติงาน 12 ชุด ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน และได้รับความร่วมมือจากตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 24 นาย ร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้ โดยได้ไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดโมบายการสแกนม่านตาที่บริษัทโชคสมุทรมารีน จำกัด เลขที่ 57/40 หมู่ 4 ต.โคกขาม อ.เมือง สมุทรสาคร ประเภทกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ผลิตสินค้าปลาข้างเหลืองอบแห้งและปลาสามรส บริษัทฯ มีแรงงานทั้งสิ้น 1,152 คน เป็นแรงงานไทย 314 คน แรงงานต่างด้าว 838 คน และบริษัทศิริแสงอารำพี จำกัด เลขที่ 69/16 หมู่ 3 ซ.วัดศรีเมือง ต.ท่าทราย อ.เมืองสมุทรสาคร ประเภทกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ผลิตอาหารทะเลแช่แข็งและปลาป่น บริษัทฯ มีแรงงานทั้งสิ้น 183 คน เป็นแรงงานไทย 55 คน แรงงานต่างด้าว 128 คน