ประชาชนหวังพรรคใหม่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ไม่โกง

2018-03-11 10:35:37

ประชาชนหวังพรรคใหม่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ไม่โกง

Advertisement

สวนดุสิตโพลชี้ประชาชนหวังพรรคการเมืองใหม่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ไม่คดโกง เชื่อเป็นที่พึ่งได้ 51.78%

เมื่อวันที่ 11 มี.ค. “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยผลสำรวจความคิดเห็น 1.สิ่งที่ประชาชนคาดหวังต่อ “พรรคการเมืองใหม่” อันดับ 1 มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ไม่คดโกง 48.30% อันดับ 2 แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ ทำเพื่อส่วนรวม พัฒนาประเทศ ​43.98% อันดับ 3 มีหัวหน้าพรรคและสมาชิกที่เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ

35.34% อันดับ 4 เป็นคนรุ่นใหม่ มีนโยบายที่ดี มีแนวคิดใหม่ๆ 31.02% อันดับ 5 ไม่สร้างความขัดแย้ง สาดโคลนกันไปมา 28.14%
2 “พรรคการเมืองใหม่” จะเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้มากน้อยเพียงใด? อันดับ 1 เป็นที่พึ่งได้​ 51.78% เพราะ เป็นผู้แทนของประชาชน เป็นปากเสียง น่าจะมีศักยภาพ มีความสามารถในการทำงาน ขึ้นอยู่กับความตั้งใจและนโยบายในการทำงาน อันดับ 2

เป็นที่พึ่งไม่ได้​ 48.22% เพราะ เป็นคนหน้าเดิม กลุ่มเดิม เป็นนอมินี ปัญหาการเมืองไทยแก้ไขได้ยาก เน้นแต่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง3.ทำอย่างไร? “พรรคการเมืองใหม่” จึงจะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างดี อันดับ 1 ให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นอย่างแรก รับฟังความเห็น ความเดือดร้อน 35.22% อันดับ 2 เข้าใจปัญหา แก้ปัญหาให้ตรงจุด 22.87% อันดับ 3 มีผลงานให้เห็น ทำงานต่อเนื่องสม่ำเสมอ 21.86% อันดับ 4 ดูแลเอาใจใส่ ใกล้ชิด เข้าถึงประชาชน 18.22% อันดับ 5 ทำงานโปร่งใส ตรวจสอบได้ 17.00%

​ ​ ​