ปศุสัตว์ประจวบฯชวนจิตอาสาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

2018-03-10 17:05:43

ปศุสัตว์ประจวบฯชวนจิตอาสาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

Advertisement

ปศุสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ชวนประชาชนเป็นจิตอาสาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หลังเทศบาลไม่จัดซื้อวัคซีนแจกฟรี


เมื่อวันที่ 10 มี.ค.นายสัตวแพทย์สาโรจน์ จันทร์ลาด หัวหน้าฝ่ายสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า หลังจากมีการประกาศเขตโรคระบาดสัตว์โรคพิษสุนัขบ้า ทำให้ประชาชนจำนวนมากในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ให้ความสนใจนำสุนัขในครอบครองไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค โดยส่วนใหญ่แจ้งความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด แต่ได้แจ้งให้ทราบว่าวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรแค่ 4,000 โดส จะใช้ฉีดเฉพาะสุนัขและแมวในพื้นที่ อ.สามร้อยยอด อ.ปราณบุรี และ อ.หัวหิน ที่มีการประกาศเขตโรคบาดสัตว์โรคพิษสุนัขบ้าเท่านั้นสำหรับประชาชนทั่วไปสามารถแจ้งขอสนับสนุนวัคซีนจากเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต.) ทุกแห่งตามประกาศของอธิบดีกรมปศุสัตว์มีหนังสือแจ้งให้ทุก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดหาวัคซีนบริการฟรีตามหนังสือสั่้งการของหน่วยงานต้นสังกัด
ล่าสุดทราบว่าเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ไม่มีวัคซีนฉีดป้องกันพิษสุนัขบ้าบริการประชาชนโดยเจ้าหน้าที่อ้างว่าที่ผ่านมาผู้ช่วยสัตวแพทย์ที่กองสาธารณสุขของเทศบาลลาออกจากราชการทำให้ไม่มีการจัดซื้อวัคซีน นอกจากนั้นจากการตรวจสอบรายงานข้อมูลหลังจากเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ทำการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่สาธารณะและที่มีเจ้าของ พบว่ามีตัวเลขที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ซึ่งจะรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดที่กำกับดูแลเทศบาลให้รับทราบและใช้อำนาจทางการบริหารสั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการโดยด่วนเพื่อไม่ให้มีปัญหาการระบาดซ้ำของโรคพิษสุนัขบ้าในเขตชุมชนเมืองขนาดใหญ่ หลังจากเมื่อเดือนม.ค.2560 เคยมีประวัติสุนัขติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าที่สำนักงานประปาส่วนภูมิภาคห่างจากศาลาสกลางจังหวัดเพียง 500 เมตรขณะนี้ได้ประสานขอความร่วมมือจากผู้นำทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแจ้งให้ประชาชนที่สนใจเป็นจิตอาสาเข้ารับการอบรมกับปศุสัตว์จังหวัดเพื่อให้มีใบรับรองทำการฉีดวัคซีนสุนัขที่มีเจ้าของและสุนัขจรจัดที่มีหลายพันตัว ที่สำคัญในเขตเทศบาลเมืองมีฝูงลิงแสมมากกว่า 2,000 ตัว ที่บริเวณเขาช่องกระจกด้านหน้าศาลากลางจังหวัด หากมีสุนัขติดเชื้อไปกัดลิงแสมจะทำให้ปัญหาบานปลายในแหล่งท่องเที่ยว การแก้ไขให้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติจะมีความยุ่งยากเป็นอย่างมาก
นางกุหลาบ แฝงแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) เมืองประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่าได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านมานานกว่า 2 ปี กรณีไม่มีวัคซีนฉีดสุนัขเนื่องจากฝ่ายบริหารอ้างว่าไม่สามารถจัดตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อได้ขณะที่องค์กรท้องถิ่นแห่งอื่นจัดซื้อตามปกติด้าน นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รอง ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่ากรณีประชาชนร้องเรียนเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์อ้างว่าไม่มีวัคซีนสำหรับฉีดสุนัขเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแจกฟรีประชาชน รวมทั้งไม่รณรงค์ฉีดวัคซีนในสุนัขบ้านและสุนัขจรจัดนั้น ตนในฐานะที่กำกับดูแลเทศบาล เดิมทราบว่ามีปัญหาติดขัดจากการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แต่ปัจจุบันมีการผ่อนคลายระเบียบในการจัดซื้อวัคซีนตามหนังสือสั่งการแล้ว สามารถจัดซื้อได้ตามปกติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดังนั้นปลัดเทศบาลต้องชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบว่ามีปัญหาจากการจัดซื้ออย่างไร รวมทั้งแนวทางปฏิบัติในการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ทั้งหมด เพื่อควบคุมการระบาดของโรค