รฟม. ลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงสูงสุดไม่เกิน 20 บาท

2023-10-17 00:30:12

รฟม. ลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงสูงสุดไม่เกิน 20 บาท

Advertisement

รฟม. ลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงสูงสุดไม่เกิน 20 บาท  เพื่อลดภาระค่าครองชีพแก่ประชาชนตามนโยบายรัฐบาล

ตามที่ ครม. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 16 ต.ค.66 ได้มีมติเห็นชอบการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในอัตรา 20 บาทตลอดสาย เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน โดยเร่งรัดให้ดำเนินการในเส้นทางที่ภาครัฐเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร ได้แก่ รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) และ รถไฟชานเมือง สายนครวิถี (สายสีแดง) ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค.66 เป็นต้นไป นั้น

เมื่อวันที่ 16 ต.ค.66 นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง (สถานีคลองบางไผ่ - สถานีเตาปูน) จะเริ่มใช้อัตราค่าโดยสารใหม่ จ่ายสูงสุด 20 บาท (จากอัตราเดิมจ่ายสูงสุด 42 บาท) ในวันที่ 16 ต.ค.66 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ อัตราค่าโดยสารสำหรับบุคคลทั่วไป 14-20 บาท เด็ก/ผู้สูงอายุ 7-20 บาท และนักเรียน/นักศึกษา 13-20 บาท

นอกจากนี้ กรณีที่ผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ของ รฟม. เดินทางเชื่อมต่อกับรถไฟชานเมือง สายสีแดง ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ที่สถานีบางซ่อน โดยใช้บัตร EMV Contactless ใบเดียวกันในการชำระค่าโดยสาร และเปลี่ยนถ่ายระบบภายในระยะเวลา 30 นาที จะชำระค่าโดยสารทั้งสองสายรวมกัน สูงสุด 20 บาท โดยจะเริ่มดำเนินมาตรการหลังจากพัฒนาเชื่อมต่อระบบ EMV Contactless แล้วเสร็จ ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และ เฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044