ยูเอ็นเอชซีอาร์พบ มท.1 ขอบคุณไทยให้ที่พำนักผู้หนีภัยสู้รบเมียนมา

2023-10-16 17:17:40

ยูเอ็นเอชซีอาร์พบ มท.1 ขอบคุณไทยให้ที่พำนักผู้หนีภัยสู้รบเมียนมา

Advertisement

ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติเข้าเยี่ยมคารวะ มท.1 ขอบคุณต่อรัฐบาลไทยให้ที่พำนักชั่วคราวแก่ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา พร้อมหารือข้อราชการร่วมกัน

เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 66 ที่ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ชั้น 2 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฟิลิปโป กรันดี (Mr. Filippo Grandi) ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR High Commissioner) เข้าเยี่ยมคารวะและร่วมแสดงความยินดีกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล ในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย โดยมี นายจูเซปเป เด วินเซนติส (Mr. Giuseppe de Vincentiis) ผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย นายดัสติน โอกาซากิ (Mr. Dustin Okazaki) ผู้ช่วยพิเศษประจำข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ และคณะฯ เข้าร่วมคารวะ พร้อมหารือข้อราชการร่วมกัน โอกาสนี้ นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.มหาดไทย ร้อยตรี สรมงคล มงคละสิริ ผอ.กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และรองหัวหน้าสำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือในการนี้ด้วย

นายอนุทิน ได้กล่าวขอบคุณข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ และคณะฯ ที่ร่วมแสดงความยินดี และร่วมหารือข้อราชการประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา (ผภร.) (Myanmar Displaced Persons: MDPs) และผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) (Myanmar People fleeing the unrest) พร้อมกล่าวว่า นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2527 กระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนความร่วมมือกับ UNHCR อย่างเต็มกำลังในการให้ความช่วยเหลือผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาในฐานะพลเมืองของโลก ซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลไทยได้ให้ที่พำนักเป็นการชั่วคราวแก่ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา ซึ่งมีประชากรจำนวนทั้งสิ้น 78,574 คน และกระทรวงมหาดไทยยังยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ UNHCR อย่างดีเสมอมา


นายอนุทิน กล่าวอีกว่า ประเทศไทยยังคงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาบุคคลไร้สัญชาติ (Statelessness) อย่างจริงจัง แสดงให้เห็นถึงน้ำใจของประชาชนคนไทยที่เห็นแก่เพื่อนมนุษย์ และในอนาคตหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยและ UNHCR จะได้ร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครองและมอบความช่วยเหลือแก่บุคคลกลุ่มเปราะบางเหล่านี้ต่อไป และสำหรับกระบวนการคัดกรองผู้หนีภัยในเขตเมือง (National Screening Mechanism: NSM) นั้น กระทรวงมหาดไทยยินดีที่จะสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลไทยที่เกี่ยวข้องต่อไป

ด้านนายฟิลิปโป กรันดี (Mr. Filippo Grandi) ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ กล่าวว่า ตนและคณะรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีที่ได้มีโอกาสเข้าพบและหารือข้อราชการร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งแสดงความขอบคุณและชื่นชมกระทรวงมหาดไทยที่ได้ให้ความร่วมมืออันดีร่วมกับ UNHCR ในด้านต่าง ๆ มาเป็นระยะเวลายาวนาน ทั้งการให้ความช่วยเหลือดูแลผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม.) ให้พำนักอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว โดยไม่มีการบังคับและไม่ผลักดันให้ ผภสม. กลับมาตุภูมิโดยสมัครใจ