อธิบดีกรมควบคุมโรคเยี่ยมแรงงานไทย 37 รายเครียดปานกลาง

2023-10-16 16:52:13

อธิบดีกรมควบคุมโรคเยี่ยมแรงงานไทย 37 รายเครียดปานกลาง

Advertisement

อธิบดีกรมควบคุมโรคเยี่ยมให้กำลังใจแรงงานไทยกลับจากอิสราเอล พบ  37 รายเครียดปานกลางสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้ ป่วยไข้หวัดใหญ่ 1 ราย แขนหัก 1 ราย

เมื่อวันที่ 16 ต.ค.66 ที่อาคาร Quarantine Center กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค กรมควบคุมโรค นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแรงงานไทยที่เดินทางด้วยเครื่องบิน A-340-500 ของกองทัพอากาศ เที่ยวบิน RTAF218 ETA ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติ Ben Gurion อิสราเอล เมื่อเวลา 19.27 น. เมื่อวันที่ 15 ต.ค.ที่ผ่านมา ได้นำคนไทยจำนวน 130 คน เดินทางถึงท่าอากาศยานกองบิน 6 ดอนเมืองแล้วเมื่อช่วงเช้าวันนี้ เวลา 06.50 น. และต่อมาได้พาแรงมาไทยมาถึง อาคาร Quarantine Center กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค สถาบันบำราศนราดูร เมื่อเวลาประมาณ 09.30 น. เพื่อตรวจสุขภาพจิตใจเพิ่มเติมในบางราย นัดพบญาติเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา และตรวจรักษาเพิ่มเติม ณ สถาบันบำราศนราดูร


นพ.ธงชัย กล่าวว่า แรงงานไทยที่กลับมาในรอบนี้ส่วนใหญ่มีสุขภาพแข็งแรงและคัดกรองรวม 130 ราย เป็นสัญชาติไทย 129 ราย และ สัญชาติอิตาลี 1 ราย พบผู้ที่มีอาการทางเดินหายใจ 6 ราย (ชาย 5 ราย หญิง 1 ราย) ตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อก่อโรคทางเดินหายใจ พบไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A H1N1pdm2009 1 ราย ไวรัสไข้หวัด (common cold) 3 ราย ไม่พบเชื้อ 2 ราย ส่วนการบาดเจ็บมีล้มกระดูกแขนหัก 1 ราย (3 สัปดาห์ก่อน)ได้รับการรักษาผ่าตัดเรียบร้อยจากประเทศอิสราเอล ซึ่งได้ทำการตรวจเช็กสภาพร่างกายและล้างแผลเพิ่มเติม และมีเพียง 37 คน ที่ต้องได้รับการประเมินด้านสุขภาพจิตเพิ่มเติม ซึ่งผลการประเมินพบความเครียดระดับปานกลาง อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ ทุกคนสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้

นพ.ธงชัย กล่าวอีกว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อม ดังนี้ 1) กองด่านควบคุมโรคต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค เตรียมการคัดกรองสุขภาพ และประสานงานส่งผู้ป่วยบาดเจ็บ หรือโรคทั่วไป ไปที่โรงพยาบาลที่รับผู้ป่วย ทั้งอาคารอากาศยาน บน. 6 และ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 2) เตรียมที่พักชั่วคราว สำหรับผู้เดินทางที่ยังไม่สามารถกลับภูมิลำเนา ที่กองด่านฯ จำนวน 60 ห้อง ความจุ 90 คน 3) เตรียมการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการชนิดรวดเร็ว (