เครื่องบิน ทอ.นำ 130 แรงงานชุดที่ 4 กลับไทย (มีคลิป)

2023-10-16 10:23:07

เครื่องบิน ทอ.นำ  130 แรงงานชุดที่ 4 กลับไทย (มีคลิป)

Advertisement

เครื่องบินกองทัพอากาศนำ  130 แรงงานชุดที่ 4 กลับไทย กระทรวงแรงงานต้อนรับพร้อมแนะนำสิทธิประโยชน์กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนไปทำงานในต่างประเทศ

เมื่อเวลา 06.48 น.วันที่ 16 ต.ค.66 ที่ ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายนายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ร่วมรับแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในอิสราเอล จำนวน 130 คน โดยมีนายอารี ไกรนรา เลขานุการ รมว.แรงงาน นายสันติ นันตสุวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ เตรียมพร้อมให้คำแนะนำการรับสิทธิประโยชน์กองทุน 


นายไพโรจน์  เปิดเผยว่า รมว.แรงงานห่วงใยแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในอิสราเอลและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด โดยวันนี้ผมได้มอบหมายนายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานให้ดูแลแรงงานไทยจำนวน 130 คน (ชาย 127 คน หญิง 2 คนและเด็ก 1 คน) ที่เดินทางกลับมาพร้อมกับเครื่องบินกองทัพอากาศ แอร์บัส A340-500 ซึ่งกลับจากการส่งทีมข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่ร่วมเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในการอพยพแรงงานไทยที่อิสราเอล พร้อมกับนำเครื่องอุปโภคบริโภค จากประเทศไทยไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยแรงงานไทยกลุ่มนี้ถือเป็นแรงงานชุดที่ 4 ที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้กับสถานทูตและเดินทางถึง ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ประเทศไทย ในช่วงเวลา 06.48 น.ของวันนี้ กระทรวงแรงงาน จึงจัดเจ้าหน้าที่ตั้งโต๊ะให้คำแนะนำเรื่องการรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ เพื่อให้แรงงานไทยที่กำลังลำบากสามารถรับเงินสิทธิประโยชน์โดยเร็วที่สุด


"แรงงานไทยที่เป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ และอยู่ในความคุ้มครอง มั่นใจได้เลยว่าเบื้องต้นมีสิทธิ์รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนกรณีประสบปัญหาต้องเดินทางกลับประเทศไทยเนื่องจากภัยสงคราม รายละ 15,000 บาท อย่างแน่นอน หรือกรณีที่มีการรับรองจากแพทย์ว่าทุพพลภาพ จะได้รับการสงเคราะห์ เป็นจำนวน 30,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิตในต่างประเทศ จะสงเคราะห์จำนวน 40,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการจัดการศพในต่าง ประเทศเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 40,000 บาทด้วย นอกจากนี้ประเทศอิสราเอลยังมีสวัสดิการตามกฎหมาย (ประกันการทำงาน + นายจ้างจ่าย) กรณีบาดเจ็บ  พิการตามการรับรองของแพทย์ แบ่งเป็น บาดเจ็บ 10-19% ได้รับเงินก้อนเดียว ประมาณ 1,440,000 บาท บาดเจ็บเกิน 20% ได้รับเงินเดือนทุกเดือน จนกว่าจะเสียชีวิต โดยประเมินจากความสูญเสีย กรณีเสียชีวิต ภรรยาและบุตร ได้รับเงินเดือนทุกเดือน จนกว่าภรรยาจะแต่งงานใหม่ และบุตรอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ (ภรรยาเป็นเงิน 34,560 บาทต่อเดือน บุตรเป็นเงิน 5,760-11,520 บาทต่อเดือน)” ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าว


ด้านนายสันติ นันตสุวรรณ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า สำหรับแรงงานไทยที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ สามารถยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนฯ ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดที่อยู่ในภูมิลำเนา โดยเบื้องต้นต้องเตรียมเอกสาร ได้แก่ สำเนาบัตรสมาชิกกองทุนฯ (ถ้ามี) สำเนาหนังสือเดินทาง (ทุกหน้าที่มีข้อมูลและมีตราประทับ ถ้าไม่ได้ประทับตราวันที่กลับเข้าไทยให้แนบสำเนาบัตรโดยสารเครื่องบินวันที่เดินทางกลับเข้าประเทศไทย) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบอนุญาตทำงาน หรือ สำเนาบัตรวีซ่าทำงาน สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้ยื่นคำร้อง (ธนาคารใดก็ได้ พร้อมกรอกแบบฟอร์ม KTB Corporate Online) เป็นต้น โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1694 กรมการจัดหางาน