หัวหินฉีดวัคซีนหมาแมวป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

2018-03-08 23:30:51

หัวหินฉีดวัคซีนหมาแมวป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

Advertisement

เทศบาลเมืองหัวหินเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงทุกชุมชน

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. น.ส.บุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่าได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีแผนฉีดวัคซีนป้องกันสุนัขและแมวทุกชุมชนในวันที่ 18 - 27 มี.ค.นี้ โดยฉีดฟรีตามประกาศของกรมปศุสัตว์ เนื่องจากเมืองหัวหินเป็นเมืองท่องเที่ยว นอกจากนั้นเทศบาลได้ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดมีแผนในการย้ายสุนัข จากศูนย์รักษ์สุนัขหัวหินกว่า 300 ตัวไปดูแลที่ศูนย์กักกันสุนัขของกรมปศุสัตว์ที่ จ.บุรีรัมย์ โดยเทศบาลหัวหินเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการขนส่งและค่าอาหารใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง เพื่อระบายจำนวนสุนัขที่มีภายในศูนย์กว่า 1,200 ตัวเหลือเพียงตอบรับจากทางปศุสัตว์จังหวัดว่าจะกำหนดขนย้ายสุนัขวันไหนขณะที่นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลหัวหิน กล่าวว่า จะนำเทศบัญญัติเทศบาลเมืองหัวหิน ในการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขมาบังคับใช้เพื่อให้ประชาชนที่เลี้ยงและเป็นเจ้าของสุนัขและแมวทราบว่าจะมีบทลงโทษ หากนำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยให้เป็นสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่สาธารณะ เพื่อป้องกันปัญหาโรคระบาด

ด้าน น.สพ.สาโรจน์ จันทร์ลาด หัวหน้าฝ่ายสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า หลังจากเคยมีการประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวโรคพิษสุนัขบ้าในบางตำบลของ อ.หัวหิน อ.ปราณบุรีและ อ.สามร้อยยอด ทำให้ประชาชนทั้งจังหวัดมีกระแสตื่นตัวเป็นอย่างมาก ล่าสุดมีเจ้าของสุนัขและแมวหลายอำเภอเดินทางไปพบเจ้าหน้าที่ ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพื่อขอวัคซีนสำหรับฉีดสุนัข จึงขอชี้แจงว่าวัคซีนที่มีอยู่ในปัจจุบันจะใช้ฉีดในสุนัขจรจัดสำหรับพื้นที่ที่มีการประกาศเขตโรคระบาด ที่ผ่านมาใช้ไปแล้วกว่า 4,000 โดส จากนั้นได้แนะนำให้เจ้าของสุนัขไปขอสนับสนุนวัคซีนป้องกันจากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หรือที่เทศบาลได้ทั้งในและนอกพื้นที่ประกาศเขตโรคระบาด ขณะนี้ อบต.และเทศบาล สามารถฉีดวัคซีนให้ฟรีถึงปี 2563 ตามประกาศของอธิบดีกรมปศุสัตว์ หากไม่สะดวกในการรับบริการให้นำสุนัขไปฉีดที่คลินิกของสัตวแพทย์ในราคาตัวละไม่เกิน 60 บาทเท่านั้น