แสง สี เสียง กระหึ่ม จ.อุทัยธานี เชิญร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโว ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

2023-10-15 12:36:09

แสง สี เสียง กระหึ่ม จ.อุทัยธานี เชิญร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโว ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

Advertisement

 
ขอเชิญร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโว จังหวัดอุทัยธานี ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณลานวัดสังกัสรัตนคีรี และบริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ จังหวัดอุทัยธานี พร้อมชมการแสดง แสง เสียงยามค่ำคืน ชมขบวนแห่พุทธประวัติ พุทธตำนาน และโต๊ะหมู่บูชาประดับงาช้าง

ประเพณีตักบาตรเทโว หรือ ตักบาตรเทโวโรหณะ เป็นประเพณีที่จัดสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งประเพณีตักบาตรเทโว ที่วัดสังกัสรัตนคีรี จ.อุทัยธานี เป็นงานประเพณีงานบุญออกพรรษาของเมืองอุทัยธานีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย “วัดสังกัสรัตนคีรี” เป็นวัดที่สำคัญใน จ.อุทัยธานี ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อพ้องกับ “เมืองสังกัสสะ” ในพุทธประวัติ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์

ซึ่งมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไว้ในพระเศียรและมีพุทธลักษณะที่งดงามพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอุทัยธานี ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาสะแกกรัง มีจุดเด่นตรงบันไดทอดยาว 449 ขั้น จากมณฑป บนยอดเขาสะแกกรัง เปรียบเสมือนบันไดทิพย์ที่ทอดยาวจากสวรรค์ดาวดึงส์สู่เมืองสังกัสนคร เพื่อมารับบิณฑบาต โดยจะมีความสอดคล้องกับพุทธประวัติ ในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากการเทศนาโปรดพระมารดา

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงแสง เสียง ยามค่ำคืน ผ่านการแสดงละคร เรื่อง “ตำนานตักบาตรเทโว พระพุทธเจ้าเปิดโลก” ที่สวยงามยิ่งใหญ่ตระการตา การจัดขบวนแห่พุทธประวัติ พุทธตำนาน การจำหน่ายสินค้า OTOP ชื่อดัง และการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดับงาช้าง ที่ตกทอดกันมาจากบรรพบุรุษ ณ บริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ ของ จ.อุทัยธานีซึ่งการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว เป็นการแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา ที่ยึดถือปฏิบัติต่อเนื่องกันมายาวนาน และยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนชาวพุทธได้มีโอกาสร่วมทำบุญเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา โดยในแต่ละปีจะมีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากมายมาร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และข้าวต้มลูกโยน แด่พระภิกษุสงฆ์ ย้อนพุทธตำนานของชาวพุทธกันอย่างเนืองแน่น รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ จ.อุทัยธานี ประจำปี 2566 ที่ไม่ควรพลาดอีกด้วย

กิจกรรมภายในงานประเพณีตักบาตรเทโว จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณลานวัดสังกัสรัตนคีรี และบริเวณวงเวียนห้าแยกวิทยุ จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 29 ตุลาคม 2566 : - ชมการแสดง แสง เสียง ยามค่ำคืน และรับประทานอาหารสำรับคาวหวาน ณ บริเวณลานวัดสังกัสรัตนคีรี

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 : - ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ข้าวต้มลูกโยน ณ บริเวณลานวัดสังกัสรัตนคีรี- ชมขบวนแห่พุทธประวัติ พุทธตำนาน และพิธีสักการะโต๊ะหมู่บูชาประดับงาช้าง ณ ห้าแยกวิทยุ จ.อุทัยธานี