รมว.อว.เผย นศ.ไทย 37 คนอยู่อิสราเอลปลอดภัยดี

2023-10-13 21:09:18

 รมว.อว.เผย นศ.ไทย 37 คนอยู่อิสราเอลปลอดภัยดี

Advertisement


รมว.อว.เผยมีนักศึกษาไทย 37 คนอยู่อิสราเอลปลอดภัยดี ไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง สถานทูตไทยดูแลแล้ว พร้อมสั่งทุกมหาวิทยาลัยตรวจสอบทั้งในอิสราเอลประเทศข้างเคียงเพื่อช่วยได้ทันท่วงที

เมื่อวันที่ 13 ต.ค.66 น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัดและกำกับของกระทรวง อว. ที่กำลังศึกษา ฝึกงาน ทำวิจัย หรือฝึกอบรมอยู่ในประเทศดังกล่าวและอาจมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังนักศึกษาและบุคลากรที่อยู่ในประเทศข้างเคียง กระทรวง อว. จึงได้ขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดให้ข้อมูลจำนวนนักศึกษาและบุคลากรอุดมศึกษาของไทยที่กำลังศึกษา ฝึกงาน ทำวิจัย หรือฝึกอบรมในประเทศอิสราเอล และประเทศข้างเคียง เช่น อิรัก อิหร่าน อียิปต์ จอร์แดน และตุรกี

รมว. อว.กล่าวต่อว่า ล่าสุดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (มนร.) แจ้งว่ามีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือจัดการเรียนการสอนด้านการเกษตร ระหว่าง มนร. กับ Arava International Center for Agricultural Training (AICAT) ประเทศอิสราเอล จำนวน 37 คน โดยเป็นนักศึกษาจาก มนร. จำนวน 30 คน และจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (มรภ.สกลนคร) จำนวน 7 คน ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวยังอยู่ในพื้นที่ และจากการตรวจสอบพบว่า ทุกคนยังปลอดภัยดี ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยง และอยู่ในการติดตามดูแลของสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศอิสราเอลอย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกัน กระทรวง อว. ได้เร่งประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการให้นักศึกษาเดินทางกลับแล้ว

"ขณะนี้   อว. ได้เร่งไปยังทุกสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัดให้ตรวจสอบข้อมูลว่ามีนักศึกษาหรือบุคลากรอยู่ในอิสราเอลและประเทศข้างเคียงในช่วงนี้หรือไม่ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูล หากสถานการณ์ทวีความรุนแรงและกระทบไปยังประเทศข้างเคียง เราจะได้เข้าไปช่วยเหลือได้ทันท่วงที” น.ส.ศุภมาส กล่าว