19 แรงงานชุด 2 กลับจากอิสราเอลถึงไทยเย็นนี้

2023-10-13 11:09:51

19 แรงงานชุด 2 กลับจากอิสราเอลถึงไทยเย็นนี้

Advertisement

19  แรงงานไทยชุดที่ 2 กลับจากอิสราเอลถึงสนามบินสุวรรณภูมิเย็นวันนี้

เมื่อเวลา 07.35 น. วันที่ 13 ต.ค. 66  นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมสารนิเทศ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือคนไทยในประเทศอิสราเอล ว่า เมื่อช่วงเช้าตรู่ของวันที่ 13 ต.ค.66 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล ได้ช่วยอำนวยความสะดวกแรงงานไทยที่เป็นผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์สงครามและหลบหนีมาจากพื้นที่อันตราย จำนวน 19 คน ที่ท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงเทลอาวีฟ ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบอาหารและน้ำดื่มให้แก่แรงงานทั้ง 19 คนด้วย สำหรับคนไทยกลุ่มดังกล่าวได้เดินทางด้วยเครื่องบินของสายการบิน El Al Israel Airlines เที่ยวบินที่ LY085 ออกจากกรุงเทลอาวีฟ เวลา 04.30 น.ของวันที่ 13 ต.ค. และจะมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในเวลา 17.15 น.ของวันเดียวกัน โดยเป็นเที่ยวบินที่ 2 ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดส่งคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากสงคราม


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจักรพงษ์ แสงมณี รมช.ต่างประเทศ จะเป็นตัวแทนรัฐบาลไทยไปรอรับแรงงานไทยกลุ่มดังกล่าวที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำหรับรายชื่อคนไทย 19 คน ประกอบด้วย 1. นายวีระพนธ์ หลับจันทร์ 2. นายดุสิต วิบูลวิโรจน์กุล 3. นายบุญมา ตาฮอง 4. นายเกรียงศักดิ์ พันธุ์สุรี 5. นายศราวุธ ทับทิม 6. นายไพฑูรย์ รักมณี 7. นายสุริยันต์ กันตา 8. นายวิชัย ทิวพงษ์งาม 9. นายคมสัน คำทอง 10. นายวิสุทธิ์ แซ่เล้า 11. นายเจิมศักดิ์ แซ่เล้า 12. นายผดุง บุตโม 13. นายชาตรี ชาศรี 14. นายปฐมพงษ์ หวันลา 15. นายสุชาติ จันทร์บาง 16. นายอานนท์ โพธิ์ศรี 17. นายรชานนท์ ศรีใส 18. นายนิสัน คล้ายคลึง และ 19. นายจิรพันธ์ ธงอาสา