รัฐอามาโซนัสในบราซิลเผชิญ "ภัยแล้ง" รุนแรง

2023-10-12 11:05:36

รัฐอามาโซนัสในบราซิลเผชิญ "ภัยแล้ง" รุนแรง

Advertisement

มาเนาส์, 11 ต.ค. (ซินหัว) — ประมวลภาพผลกระทบจากภัยแล้งรุนแรงในรัฐอามาโซนัสของบราซิล ซึ่งทางการท้องถิ่นระบุว่ามีประชาชนได้รับผลกระทบมากกว่า 270,000 คน นำสู่การประกาศภาวะฉุกเฉินใน 42 เมือง และภาวะเฝ้าระวังใน 18 เมือง โดยมีเพียงสองเมืองที่สถานการณ์เป็นปกติ

(บันทึกภาพวันที่ 10 ต.ค. 2023)