เกษตรกรกาฬสินธุ์ลงทะเบียนพักหนี้แล้ว 4,811 ราย (มีคลิป)

2023-10-12 03:00:49

เกษตรกรกาฬสินธุ์ลงทะเบียนพักหนี้แล้ว 4,811 ราย (มีคลิป)

Advertisement

เกษตรกรกาฬสินธุ์ลงทะเบียนพักหนี้แล้ว 4,811 ราย จาก 59,631 ราย คาดเข้าร่วมโครงการ 80 เปอร์เซ็นต์

เมื่อวันที่ 11 ต.ค.66 นายเชาวฤทธิ์ เกตุดี ผอ.สำนักงาน ธ.ก.ส. กาฬสินธุ์ ประชุมซักซ้อมเจ้าหน้า ธ.ก.ส.ทั้ง 18 สาขา เพื่อเร่งประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตามบรรยากาศการลงทะเบียนร่วมโครงการมาตรการพักชำระหนี้ให้กับเกษตรกรและบุคคลที่มีสถานะเป็นหนี้ปกติและหนี้ค้างชำระ โดยบรรยากาศนอกจากเกษตรกรที่ลงทะเบียนเองที่บ้านแล้ว ยังมีบางรายเดินทางมาให้เจ้าหน้าที่ช่วงลงทะเบียนที่ ธ.ก.ส. จังหวัดกาฬสินธุ์อย่างต่อเนื่อง


นายเชาวฤทธิ์ กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินมาตรการพักชำระหนี้ให้กับเกษตรกรและบุคคลที่มีสถานะเป็นหนี้ปกติ และหนี้ค้างชำระที่มีต้นเงินคงเป็นหนี้ทุกสัญญารวมกัน ณ 30 ก.ค.66 ไม่เกิน 300,000 บาท ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้เปิดระบบการแจ้งความประสงค์และตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพียงกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แสดงความประสงค์ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ จากนั้นระบบจะมีการประมวลข้อมูลตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อนัดหมายผู้ผ่านเกณฑ์และผู้ค้ำประกันไปที่สาขาหรือ จุดบริการที่นัดหมาย เพื่อจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้ารับการประเมินศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ รวมถึงการเสริมความรู้ฟื้นฟูทักษะในการประกอบอาชีพภายใต้แนวทาง “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ใหม่”เพื่อให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นหลังการพักชำระหนี้ พร้อมเตรียมผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เหมาะสมในการฟื้นฟูการประกอบอาชีพ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ในการจัดหาปัจจัยการผลิต เพื่อให้เกษตรกรสามารถยืนได้อย่างมั่นคงหลังการพักชำระหนี้


นายเชาวฤทธิ์ กล่าวต่อว่า ในส่วนของลูกค้าในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ มีสาขารับผิดชอบจำนวน 18 สาขา ซึ่งครอบคลุมทุกอำเภอ ปัจจุบันมีเกษตรลูกค้าใน จ.กาฬสินธุ์ มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 59,631 ราย ตั้งแต่วันที่ 1-วันที่ 9 ต.ค.66 มีเกษตรกรได้ลงทะเบียนไปแล้ว จำนวน 4,811 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.07 และคาดว่าจะมีผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการปริมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ โดยเกษตรกรลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ม.ค.67 ซึ่ง ธ.ก.ส. จะนำข้อมูลมาพิจารณาเพื่อนัดหมายผู้ผ่านเกณฑ์ไปที่สาขาหรือจุดบริการที่นัดหมาย เพื่อจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องและเข้ารับการประเมินศักยภาพ ความสามารถในการชำระหนี้ รวมถึงการเสริมความรู้ฟื้นฟูทักษะในการประกอบอาชีพต่อไป


อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ธ.ก.ส.กาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนลูกค้าที่ประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการ สามารถดาวน์โหลดและสมัครใช้งานแอปพลิเคชัน BAAC Mobile ได้บนระบบ IOS และ Android ผ่านทาง App store และ Play store เท่านั้น หรือในกรณีที่ไม่สะดวก สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการที่สาขาใกล้บ้านทั่วประเทศ ซึ่งพนักงานจะอำนวยความสะดวกในการแจ้งความประสงค์ผ่าน BAAC Mobile เพื่อเข้าสู่ระบบการประมวลผลและตรวจสอบสิทธิ์เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ การแสดงความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ จะต้องเป็นไปตามความสมัครใจของลูกหนี้ ซึ่งหากลูกค้าผ่านเกณฑ์การพิจารณา จะได้รับการแจ้งเตือนนัดหมายสำหรับการยืนยันตัวตนเข้าร่วมมาตรการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile ต่อไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02 555 0555 หรือ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

ด้านนายอัมพัน จอมคำ อายุ 49 ปี ชาว ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับโครงการดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะทำให้เกษตรสามารถลืมตาอ้าปากได้ เพราะได้พักชำระหนี้ถึง 3 ปี อีกทั้งยังจะเงินที่จะต้องใช้นี้เอามาลงทุนก่อน ต่อยอดสร้างรายได้ และสร้างอาชีพได้อีกด้วย