จีนเผยอุตฯ สิ่งพิมพ์ดิจิทัล รายได้ทะลุ 1.35 ล้านล้านหยวน ในปี 2022

2023-10-11 15:25:46

จีนเผยอุตฯ สิ่งพิมพ์ดิจิทัล รายได้ทะลุ 1.35 ล้านล้านหยวน ในปี 2022

Advertisement

ปักกิ่ง, 10 ต.ค. (ซินหัว) — ปี 2022 อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ดิจิทัลของจีนมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งโดยมีรายได้รวมแตะ 1.35 ล้านล้านหยวน (ราว 6.87 ล้านล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.46 จากปีก่อนหน้า

ขณะนี้ รายได้ทางดิจิทัลของหนังสือพิมพ์และนิตยสารแบบดั้งเดิมกำลังเพิ่มขึ้น โดยปี 2022 วารสารทางอินเทอร์เน็ต หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือพิมพ์ดิจิทัล มีรายได้รวมอยู่ที่ 1.04 หมื่นล้านหยวน (ราว 5.29 หมื่นล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 จากปี 2021 ซึ่งอยู่ที่ 1.01 หมื่นล้านหยวน (ราว 5.14 หมื่นล้านบาท)

ภาคส่วนต่างๆ ที่เกิดขึ้นใหม่ในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ดิจิทัลมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี โดยปี 2022 รายได้ของภาคการศึกษาออนไลน์และภาคแอนิเมชันออนไลน์มีมูลค่า 2.62 แสนล้านหยวน (ราว 1.33 ล้านล้านบาท) และ 3.3 หมื่นล้านหยวน (ราว 1.68 แสนล้านบาท) ตามลำดับ

เมื่อนับถึงสิ้นปี 2022 ภาควรรณกรรมออนไลน์ของจีนได้ส่งออกผลงานไปต่างประเทศมากกว่า 16,000 ชิ้น เป็นหนังสือแบบเล่มที่จดทะเบียนกว่า 6,400 เล่ม และชิ้นงานแปลออนไลน์กว่า 9,600 ชิ้น ตลาดวรรณกรรมออนไลน์ในต่างประเทศมีมูลค่าทะลุ 3 พันล้านหยวน (ราว 1.52 หมื่นล้านบาท)

ปัจจุบัน มนุษย์ดิจิทัลหรือการโต้ตอบที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ได้ถูกนำไปใช้ในหลากหลายด้านและสถานการณ์ เช่น การอ่านดิจิทัล เพลงดิจิทัล การออกอากาศข่าว การไลฟ์สตรีมมิง วัฒนธรรมดิจิทัล และการท่องเที่ยว แสดงถึงการพัฒนาที่ดี

ในอนาคต มนุษย์ดิจิทัลจะกลายเป็นตัวเชื่อมโยงที่สำคัญในห่วงโซ่อุตสาหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา เผยให้เห็นคุณค่าของลิขสิทธิ์ดิจิทัล และเปิดโอกาสความเป็นไปได้ในพัฒนาเชิงนวัตกรรมของอุตสาหกรรมเนื้อหาดิจิทัลให้มากขึ้น

(เรียบเรียงโดย Tian Shenyoujia, Xinhua Silk Road, https://en.imsilkroad.com/p/336351.html)

(แฟ้มภาพซินหัว : ผู้เยี่ยมชมงานพูดคุยกับเจ้าหน้าที่สำนักพิมพ์ในงานมหกรรมหนังสือนานาชาติปักกิ่ง ครั้งที่ 28 ณ กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน วันที่ 14 ก.ย. 2021)