ทัพ "บอลลูนลมร้อน" ลอยเด่นเหนือภูมิประเทศแปลกตาในตุรกี

2023-10-11 12:15:45

ทัพ "บอลลูนลมร้อน" ลอยเด่นเหนือภูมิประเทศแปลกตาในตุรกี

Advertisement

คัปปาโดเกีย, 10 ต.ค. (ซินหัว) — เพลิดเพลินกับทิวทัศน์บอลลูนลมร้อนหลากสีสันลอยประดับท้องฟ้าเหนือเมืองคัปปาโดเกียทางตอนกลางของตุรกี (ทูร์เคีย)

คัปปาโดเกียเป็นจุดหมายท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม มีชื่อเสียงจากลักษณะการก่อตัวของภูมิประเทศแบบภูเขาไฟอันโดดเด่น รวมถึงการขึ้นบอลลูนลมร้อน


(บันทึกภาพวันที่ 8 ต.ค. 2023)