ม.ภาคฯ จ.ขอนแก่น ยินดีรับ “น้องแบม” เข้าทำงานพร้อมให้ทุน หากพลาดเป็นทหาร

2018-03-08 17:05:09

ม.ภาคฯ จ.ขอนแก่น ยินดีรับ “น้องแบม” เข้าทำงานพร้อมให้ทุน หากพลาดเป็นทหาร

Advertisement

ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น เผยยินดีรับ “น้องแบม” เข้าทำงาน พร้อมให้ทุนการศึกษาเรียนต่อปริญญาโทจนจบ ถ้าพลาดจากการเป็นทหารเมื่อวันที่ 8 มี.ค. ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออก เฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ในช่วงพิธีจัดงานวันก่อตั้งมหาวิทยาลัยภาคฯ ครบรอบ 30 ปี ว่า กรณี "น้องแบม" นิสิต มมส.ฝึกงานที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่น ร้องเรียนหัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่กรณีเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยฯของศูนย์ฯ เป็นเท็จ ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีนโยบายสนับสนุนคนดี คนเก่ง โดยเฉพาะ "ต่อต้านการคอรัปชั่น" ซึ่งกล้าเปิดเผยความไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ขอนแก่น จึงถือว่าน้องแบมเปิดโปงข้าราชการโกงเงินคนจน ซึ่งเป็นขอนแก่นโมเดลสร้างชื่อเสียงให้ จ.ขอนแก่น

อย่างไรก็ตาม ถ้าน้องแบมเรียนสำเร็จปริญญาตรี มมส. แล้ว และต้องการศึกษาปริญญาโท ม.ภาคตะวันออก เฉียงเหนือยินดีรับเป็นนักศึกษา พร้อมกับให้ทุนการศึกษาเรียนปริญญาโทจนจบการศึกษาที่น้องต้องการ และหากน้องแบมต้องการเป็นทหาร แต่ไม่ได้เป็นทหาร ทาง ม.ภาคฯ ก็ยินดีรับเข้าทำงานในหน้าที่ธุรการ พร้อมกับมีทุนการศึกษาเรียนปริญญาโทด้วย เพราะ"น้องแบม" ถือว่าเป็นบุคคลตัวอย่างสำหรับเยาวชนรุ่นต่อๆไปที่จะดำเนินรอยตาม สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยที่มีนโยบายด้านการศึกษาโดยสอนศิษย์ให้เป็นคนดี คนเก่ง ซื่อสัตย์ และไม่ทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ