"ศุภมาส" เผย UNOSAT ยินดี THEOS-2 ของไทยขึ้นสู่วงโคจรสำเร็จ

2023-10-11 02:00:54

 "ศุภมาส" เผย UNOSAT ยินดี THEOS-2 ของไทยขึ้นสู่วงโคจรสำเร็จ

Advertisement

 "ศุภมาส" เผย UNOSAT ยินดี THEOS-2 ของไทยขึ้นสู่วงโคจรได้สำเร็จ  เตรียมเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประโยชน์ให้เกิดกับประชาชน

เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 66  น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยความคืบหน้าในการนำส่งดาวเทียมสำรวจ THEOS-2 ที่ประสบความสำเร็จว่า UNOSAT หรือศูนย์ดาวเทียมแห่งสหประชาชาติ ได้แสดงความยินดีกับประเทศไทย และ GISTDA กระทรวง อว. เนื่องในโอกาสปล่อยดาวเทียม THEOS - 2 เข้าสู่วงโคจรได้สำเร็จ โดยล่าสุดดาวเทียม THEOS-2 ได้โคจรผ่านประเทศไทยและได้ติดต่อกับสถานีควบคุมดาวเทียมที่ GISTDA ศรีราชา โดยทีมวิศวกรจาก GISTDA และ Airbus ได้ตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุมอุณหภูมิ อุปกรณ์ถ่ายภาพ การทำงานของระบบอุปกรณ์ทั้งหมดที่ได้เปิดทำงานไปก่อนหน้านี้ และขณะนี้ทีมวิศวกร อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ประเมินการทำงานระบบควบคุมการทรงตัว ระบบควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งหากทำงานได้ดีจะทำการเปิดอุปกรณ์ถ่ายภาพบนดาวเทียม และสั่งให้ดาวเทียมเข้าสู่โหมดของการทำงานปกติในวงโคจรต่อไป

"ดิฉันจะเชื่อมโยงการทำงานของดาวเทียม THEOS-2 เพื่อนำมาใช้ประโยชน์กับประชาชนในด้านต่างๆ ทั้งการจัดทำแผนที่ การจัดการเกษตร การจัดการน้ำแบบองค์รวม การจัดการภัยแล้ง น้ำท่วม การจัดการภัยธรรมชาติทุกรูปแบบ การจัดการเมือง และทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการวางแผนเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ซึ่งจะครอบคลุมตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด พร้อมกับยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอวกาศของไทย โดยจะเรียกประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องให้เร็วที่สุด" น.ส.ศุภมาส กล่าว