ผวจ.กาฬสินธุ์รุดให้กำลังใจครอบครัวแรงงานไทยเสียชีวิต (มีคลิป)

2023-10-10 17:43:08

ผวจ.กาฬสินธุ์รุดให้กำลังใจครอบครัวแรงงานไทยเสียชีวิต (มีคลิป)

Advertisement

ผวจ.กาฬสินธุ์นำทุกภาคส่วนรุดให้กำลังใจครอบครัวแรงงานไทยเสียชีวิตในอิสราเอล

เมื่อวันที่ 10 ต.ค.66 ที่บ้านเลขที่ 127 หมู่ 3 บ้านหนองแวงใต้ 3 ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร ผวจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายธวัชชัย รอดงาม รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ นายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ นพ.พรพัฒน์ ภูนากลม รองนายแพทย์ สสจ.กาฬสินธุ์ และเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ทั้ง จัดหางานจังหวัด แรงงานจังหวัด ประกันสังคมจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด และพัฒนาสังคมและความมั่นของของมนุษย์จังหวัด รวมทั้งฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น ท้องที่ นำ เครื่องอุปโภค บริโภค เข้าช่วยเหลือและให้กำลังใจนายกระบวน นางหนูพา พันธ์สะอาด บิดามารดาของ นายสมควร พันธ์สะอาด หรือ "เคน"   แรงงานไทยที่เสียชีวิตจากการถูกยิง ในเหตุการณ์สู้รบที่ประเทศอิสราเอล หลังจากที่วานนี้ (9 ต.ค.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบสิ่งของเบื้องต้น พร้อมให้คำปรึกษาหาแนวทางช่วยเหลือ เพื่อนำศพผู้เสียชีวิต กลับมาบำเพ็ญกุศลตามประเพณี รวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นๆที่พึงจะได้รับตามกฎหมายต่อไป


นายสนั่น พงษ์อักษร ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า หลังได้ทราบเรื่อง ทางจังหวัดไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มอบหมายหน่วยงายที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น พบว่ามีแรงงานชาว จ.กาฬสินธุ์ เดินทางไปทำงานในประเทศอิสราเอล ซึ่งไปถูกต้องตามกฎหมายกระทรวงแรงงาน ประมาณ 230 ราย เพศชาย 226 คน เพศหญิง 4 คน โดยเป็นแรงงานจาก อ.เมืองกาฬสินธุ์ 22 คน เสียชีวิต จำนวน 1 ราย ชื่อนายสมควร พันธ์สะอาด อายุ 39 ปี ส่วนแรงงานอำเภออื่นๆประกอบด้วย ยางตลาด 30 คน หนองกุงศรี 22 คน คำม่วง 19 คน เขาวง 19 คน นาคู 17 คน กุฉินารายณ์ 14 คน ท่าคันโท 14 คน สหัสขันธ์ 12 คน สมเด็จ 12 คน ห้วยเม็ก 10 คน ฆ้องชัย 9 คน กมลาไสย 8 คน ห้วยผึ้ง 7 คน นามน 6 คน สามชัย 4 คน ดอนจาน 3 คน และร่องคำ 2 คน ซึ่งเบื้องต้นทั้งหมดอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าปลอดภัยดีหรือมีใคร มีใครได้รับบาดเจ็บหรือไม่ หรือแจ้งความประสงค์ขอเดินทางกลับกี่ราย แต่รายนี้ทางญาติได้รับแจ้งข่าวว่าเสียชีวิตจากเพื่อนคนงานที่ไปทำงานด้วยกัน ดังนั้นทุกภาคส่วนจึงได้เข้ามาให้กำลังใจ


นายสนั่น กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ยังมีแนวทางช่วยเหลือครอบครัวแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบ จากการสู้รบในประเทศอิสราเอล ทั้งในส่วนการเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิต หรือในส่วนหนี้สินเงินกู้ เนื่องจากมีเหตุจำเป็นต้องกลับภูมิลำเนาก่อนหมดสัญญาจ้างแรงงาน อันเนื่องจากเหตุการณ์ไม่สงบดังกล่าว โดยจะมีการประชุมหารือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของการปรับโครงสร้างหนี้ การสร้างงาน หาอาชีพรองรับ ซึ่งจะได้ดำเนินการในลำดับต่อไป เพื่อไม่ให้ภาระหนี้สิน มีงานทำ และมีรายได้เลี้ยงครอบครัว และขณะนี้ทางจังหวัดได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวแรงงานไทย ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สู้รบ เพื่อหาแนวทางเยียวยาต่อไป


ขณะที่นางสิริวิมล พงษ์อักษร นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์สู้รบในประเทศอิสราเอล รายนายสมควร พันธ์สะอาด ณ บ้านเลขที่ 127 หมู่ที่ 3 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต ในเบื้องต้นเหล่ากาชาดได้มอบเงิน จำนวน 2,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ครอบครัว ดังกล่าว