"ภูมิธรรม" หวัง รธน.ฉบับใหม่ลดความขัดแย้ง

2023-10-11 00:05:23

"ภูมิธรรม" หวัง รธน.ฉบับใหม่ลดความขัดแย้ง

Advertisement

"ภูมิธรรม"ถกนัดแรก  คกก.ศึกษาประชามติ หวัง รธน.ฉบับใหม่ลดความขัดแย้ง

เมื่อเวลา 1320  น. วันที่ 10 ต.ค. 66ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภูมิธรรม เวชชชัย  รองนายกรัฐมนตรี  และ รมว.พาณิชย์ เป็นประธานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติ เพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญ 2560 กล่าวเปิดการประชุมนัดแรกตอนหนึ่ง ว่า ถือเป็นการประชุมครั้งแรก เราอยากให้เร่งและมีการดำเนินการให้เต็มที่ อีกทั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลายฝ่ายมีความเป็นห่วงและสื่อมวลชนให้ความสนใจ ดังนั้นการประชุมในครั้งแรกวันนี้ อาจจะมีคณะกรรมการบางท่าน ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งวันเดียวกันนี้ ก็มีการประชุมทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ด้วย   ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ข้อแรกคือเราจะไม่ไปแตะพระราชอำนาจหมวด 1 และหมวด 2 และพระราชอำนาจที่อยู่ในมาตราต่างๆ ซึ่งถือเป็นเรื่องหลัก และเราตั้งใจจะให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้จบภายใน 4 ปีที่รัฐบาลเป็นรัฐบาลอยู่ หมายความว่าเราตั้งใจจะให้เสร็จสิ้นพร้อมมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ  เพื่อให้ได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่สามารถทำได้เลย และตั้งมั่นที่จะให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ผ่านเพื่อนำมาใช้ให้ได้ โดยรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย จำเป็นต้องมีวิวัฒนาการและเป็นจุดเริ่มต้นของการเลือกตั้งที่ดี ถือเป็นกรอบใหญ่ที่ ครม. ได้พูดคุยกัน   เราจะกำหนดกรอบการทำงานและดูถึงวิธีการทำงานว่าจะทำอย่างไรให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามามีส่วนร่วม เพราะทุกคนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ทุกสาขาวิชาชีพ มั่นใจในเกียรติยศของทุกคนที่เข้ามา และหวังว่าจะเห็นแก่ประเทศชาติเดินหน้าไปได้ และเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น สามารถที่จะลดความขัดแย้ง ไม่อยากให้การสร้างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นการสร้างความขัดแย้งใหม่