คุณภาพอากาศ อ.แม่สอด ยังวิกฤติ! พบผู้ป่วยแล้วกว่า 290 ราย

2018-03-08 16:25:56

คุณภาพอากาศ อ.แม่สอด ยังวิกฤติ! พบผู้ป่วยแล้วกว่า 290 ราย

Advertisement

ผอ.รพ.แม่สอด เตือนประชาชนดูแลสุขภาพ จากปัญหาหมอกควัน หลังพบผู้ป่วยทางเดินระบบหายใจแล้วกว่า 290 ราย ขณะที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก ชายแดน เกินค่ามาตรฐานติดต่อกัน 4 วันแล้ว


เมื่อวันที่ 8 มี.ค. นพ.ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา ผอ.รพ.แม่สอด กล่าวว่า จากปัญหาหมอกควัน และค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกินค่ามาตรฐาน จะส่งผลให้กลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ เสี่ยงโรคระบบทางเดินหายใจมากกว่าคนปกติ ที่สามารถพบบ่อย คือ โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เช่น หอบหืด หรือหลอดลมอักเสบ โรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม จากการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจากหมอกควัน กลุ่มโรคที่พบว่ามีประชาชนเจ็บป่วยมากที่สุดก็คือ กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ ในช่วงเดือนม.ค.– 7 มี.ค.2561 มีผู้มารับบริการเฉลี่ยมากถึง 296 ราย รองลงมาเป็นกลุ่มโรคหลอดเลือดและหัวใจ 33 ราย และอาการทางตา ผิวหนังอักเสบ ตามลำดับ


สำหรับข้อแนะนำในการดูแลสุขภาพตนเอง หากประชาชนมีอาการไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรจำกัดเวลาในการทำกิจกรรมนอกบ้านและสวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง และหากมีอาการตาอักเสบ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย แน่นหน้าอก อาการหอบหืด ให้รีบไปพบแพทย์ที่ รพ. หรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทันที ถ้าประชาชนปฏิบัติตนได้ตามคำแนะนำ จะสามารถลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่างๆ ได้ ทั้งนี้ ควรเตรียมพร้อมรับฟังข้อมูลข่าวสารเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดด้วย


ขณะที่สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขณะเล็กหรือ PM10 ในพื้นที่ชายแดน จ.ตาก ขณะนี้ยังไม่คลี่คลาย จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วยเครื่องตรวจวัดประจำพื้นที่ชายแดน อ.แม่สอด ของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า เกินค่ามาตรฐาน โดยตรวจวัดเมื่อเวลา 08.00 น. ได้ถึง 160 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน