"องอาจ" ติงรัฐบาลไม่ควรเอาความเห็นต่างมาสร้างความแตกแยกปมแจกเงิน 1 หมื่น

2023-10-08 15:54:30

"องอาจ" ติงรัฐบาลไม่ควรเอาความเห็นต่างมาสร้างความแตกแยกปมแจกเงิน 1 หมื่น

Advertisement

"องอาจ" ติงรัฐบาลไม่ควรเอาความคิดเห็นที่แตกต่าง มาสร้างความแตกแยกทางสังคมปมแจกเงิน 1 หมื่น   แนะควรชี้แจงบนเนื้อหาสาระดีกว่า

เมื่อวันที่ 8 ต.ค.66  นายองอาจ คล้ามไพบูลย์  รักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)  กล่าวถึงการคัดค้านนโยบาย แจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ให้ประชาชนทุกคน ที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไปว่า ขณะนี้มีนักวิชาการ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน คือ สภาหอการค้าแห่งประเทสไทย  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทสไทย  สมาคมธนาคารไทย รวมถึงภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท เป็นเงิน 5.6 แสนล้านบาท กันอย่างกว้างขวาง ซึ่งแบ่งความคิดเห็น ออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มที่คัดค้าน ให้ยกเลิกนโยบาย 2. กลุ่มที่ให้ปรับปรุงการแจกเงิน ตรงกลุ่มเป้าหมาย ไม่ใช่เหวี่ยงแหแจกทุกคน 3. กลุ่มที่สนับสนุนการแจกเงิน ซึ่งส่วนมากคือคนของรัฐบาล และประชาชนส่วนหนึ่ง แต่ปรากฏว่า คนของรัฐบาลบางคน ออกมาตอบโต้คนเห็นต่างว่า เป็นพวกอยู่ดีมีกิน สุขสบาย ไม่เห็นหัวคนที่ยังลำบาก ซึ่งเป็นการตอบโต้ที่ไม่เหมาะสม ที่ออกมาบอกให้เกิดการเข้าใจได้ว่าเป็นเรื่องคนรวยไม่เห็นด้วยที่จะแจกเงินให้คนจน ทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริงแล้ว คนที่คัดค้านและคนที่เห็นต่าง คงไม่ได้แสดงความคิดเห็น บนพื้นฐานของสถานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน ไม่ใช่เรื่องของคนอยู่ดีมีกิน กับคนที่ลำบากอย่างแน่นอน แต่แสดงความคิดเห็น บนเนื้อหาสาระข้อมูล ที่แตกต่างจากของรัฐบาลมากกว่า คนของรัฐบาลจึงควร ชี้แจงด้วยข้อมูลเนื้อหาสาระ จะเหมาะสมกว่า ไม่ควรเอาความคิดเห็นที่แตกต่าง มาสร้างความแตกแยกทางสังคม ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลไม่ควรทำอย่างยิ่ง