"บิ๊กโจ๊ก"สั่งด่วน ตร.ทำหน้าที่ตามเดิม ระหว่างอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลาง

2023-10-07 15:21:04

 "บิ๊กโจ๊ก"สั่งด่วน ตร.ทำหน้าที่ตามเดิม ระหว่างอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลาง

Advertisement


 "บิ๊กโจ๊ก"สั่งด่วนตำรวจทั่วประเทศทำหน้าที่ตามเดิม จนกว่าจะมีกฎ ระเบียบ คำสั่ง เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น  ระหว่างอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลาง

จากกรณีศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบใบสั่ง เจ้าพนักงานจราจร พ.ศ. 2563 และประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดจำนวนค่าปรับ ตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2563 โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ออกประกาศดังกล่าว นั้น

เมื่อวันที่ 7 ต.ค.66  ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่า พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. ได้ลงนามคำสั่งวิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใจความอ้างถึง คำพิพากษาศาลปกครองกลาง ให้เพิกถอนประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร พ.ศ.2563 ลงวันที่ 20 ก.ค. 63 และประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดจํานวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิด ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 พ.ศ.2563 ลงวันที่ 20 ก.ค.63 ระบุว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ระหว่างการดำเนินการอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลางดังกล่าว จึงให้ทุกหน่วยปฏิบัติหน้าที่ตามเดิม จนกว่าจะมีกฎ ระเบียบ คำสั่ง เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น