ผบ.ตร. แต่งตั้ง "พ.ต.อ.ศิริวัฒน์" รองโฆษก ตร.

2023-10-06 16:19:37

ผบ.ตร. แต่งตั้ง "พ.ต.อ.ศิริวัฒน์" รองโฆษก ตร.

Advertisement


ผบ.ตร. แต่งตั้ง "พ.ต.อ.ศิริวัฒน์" รองโฆษก ตร. เสริมทีมประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง "ตร.-ประชาชน"

เมื่อวันที่ 6 ต.ค.66 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มีคำสั่งแต่งตั้งรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การปฏิบัติหน้าที่ราชการในภาพรามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและพี่น้องประชาชน  โดยคำสั่ง ผบ.ตร. แต่งตั้ง พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็นรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยให้มีอำนาจหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาต