เวียดนามเตรียมรับมือ "น้ำเค็มรุกล้ำ" เกิดเร็วขึ้นในปีนี้

2023-10-05 22:55:11

เวียดนามเตรียมรับมือ "น้ำเค็มรุกล้ำ" เกิดเร็วขึ้นในปีนี้

Advertisement

ฮานอย, 5 ต.ค. (ซินหัว) — วันพฤหัสบดี (5 ต.ค.) เวียดนาม นิวส์ (Vietnam News) สื่อท้องถิ่นของเวียดนาม รายงานว่าการรุกล้ำของน้ำเค็มในพื้นที่ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงของเวียดนามคาดว่าจะเกิดเร็วขึ้นในปีนี้ โดยหลายพื้นที่ในภูมิภาคกำลังจัดเตรียมแผนการเพื่อรับรองน้ำเพียงพอสำหรับการเก็บเกี่ยวข้าวในช่วงฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิ และลดทอนความเสียหายที่เกิดจากภัยแล้งและความเค็ม

มีการคาดการณ์ว่าฤดูฝนจะมาเยือนพื้นที่ดินดอนสามเหลี่ยมดังกล่าวเฉพาะเดือนกันยายน-ตุลาคม และสิ้นสุดกลางเดือนหน้า โดยฤดูฝนที่สิ้นสุดรวดเร็วอาจส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่เกษตรกรรมท้องถิ่น

ตลอดฤดูแล้งปี 2023 และ 2024 คาดว่าการรุกล้ำของน้ำเค็มจะเกิดเร็วขึ้นหนึ่งเดือนเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยหลายปี ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ช่วงกลางถึงปลายเดือนธันวาคม

สถาบันวิจัยทรัพยากรน้ำทางตอนใต้ของเวียดนาม เผยการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนทั้งหมดในปีนี้ อยู่ที่ราว 1,350 มิลลิเมตร มากกว่าเมื่อปี 2015 ซึ่งเกิดภัยแล้งรุนแรงเพียงร้อยละ 1 และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยหลายปีราวร้อยละ 13

ภูมิภาคดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงของเวียดนาม ซึ่งประกอบไปด้วย 12 จังหวัดและเมืองเกิ่นเทอ มักได้รับผลกระทบจากการรุกล้ำของน้ำเค็มในทะเล ระหว่างฤดูแล้งที่กินระยะเวลาตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเมษายน

ทั้งนี้ ช่วงฤดูแล้งรุนแรงระหว่างปี 2015-2016 พบว่าการรุกล้ำของน้ำเค็มและภัยแล้งนำไปสู่การสูญเสียข้าวเปลือกจำนวน 1 ล้านตันในภูมิภาคดังกล่าว ขณะ 500,000 ครัวเรือนท้องถิ่นเผชิญการขาดแคลนน้ำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน


(แฟ้มภาพซินหัว : เกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวจากแปลงนาในจังหวัดเหิ่วซางของเวียดนาม วันที่ 25 มี.ค. 2022)