ผบ.ตร. ขึ้นเหนือสั่งเข้มสกัดกั้นยาเสพติดแนวชายแดน

2023-10-06 03:30:32

ผบ.ตร. ขึ้นเหนือสั่งเข้มสกัดกั้นยาเสพติดแนวชายแดน

Advertisement

ผบ.ตร. ขึ้นเหนือสั่งเข้มสกัดกั้น ปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดน สืบสวนขยายผล ยึดทรัพย์ผู้กระทำผิด

เมื่อวันที่ 5 ต.ค.66 พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร.พร้อมด้วย พล.ต.ท. ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วย ผบ.ตร.  พล.ต.ท.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ ผบช.สตม.  พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รอง ผบช.ภ.5 รรท.ผบช.ภ.5 พล.ต.ต.ยงเกียรติ มนปราณีต รอง ผบช.ตชด. รรท.ผบช.ตชด.  นายศรัณยู มีทองคำ รอง ผวจ.เชียงราย พล.ต.สมจริง กอรี รอง ผอ.ศอ.ปส.ชน. นายบุญรอด เขจรานนท์ ผอ.ส่วนการควบคุมศุลกากรฯ  นายธันวา ผุดผ่อง ผู้เชี่ยวชาญ ปปส.ภ.5 พร้อมตำรวจ ฝ่ายปกครอง ศุลกากร นรข.เชียงราย เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนมาตรการการป้องกัน สกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนภาคเหนือของ ตร. ณ ห้องประชุม 2 ด่านศุลกากรเชียงแสน จ.เชียงราย 


ทั้งนี้ ผบ.ตร.ได้กำชับการประสานร่วมกันปฏิบัติของหน่วยงานในพื้นที่ในการสืบสวน ปราบปราม และงานด้านการข่าว ที่ผ่านมาการปฏิบัติเป็นไปในลักษณะ แต่ละหน่วยต่างฝ่ายต่างดำเนินการขาดการประสานงานร่วมกัน ขอให้ทุกหน่วยดำเนินการประสานการปฏิบัติร่วมกันในทุกมิติแบบไร้รอยต่อ เพื่อส่งต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยละเอียด โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ การขยายผลการจับกุม เมื่อมีการจับกุมคดียาเสพติดในพื้นที่ ให้มีดำเนินการสืบสวนขยายผลในทุกคดี โดยให้จัดทำเป็นผังเครือข่ายความสัมพันธ์หน้าที่ของแต่ละบุคคลภูมิลำเนาที่อยู่ บัญชีธนาคาร เส้นทางการเงิน การติดต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ ยานพาหนะ รวมถึงให้มีการเฝ้าระวังติดตามกลุ่มบุคคล เครือข่าย และยานพาหนะ เพื่อหยุดยั้งกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด นำมาตรการในการยึดทรัพย์สิน มาใช้ดำเนินการอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ ทรัพย์สินที่ได้มาหรือเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดให้ทำการยึดหรืออายัดทรัพย์สินในทุกคดี พร้อมทั้งทำรายละเอียดประชาสัมพันธ์ ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ทราบ ว่าหากเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ายาเสพติด เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบ เพื่อทำการตรวจยึด หรืออายัดทรัพย์สินทุกราย  ต้องมีการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้เสพยาเสพติดในชุมชน รวมถึงผู้เสพที่เป็นประชากรแฝงในพื้นที่ ให้ทุก สภ. ประสานการปฏิบัติกับฝ่ายปกครองในพื้นที่ เพื่อดำเนินการค้นหาและนำตัวผู้เสพซึ่งอยู่ในฐานะผู้ป่วยตามกฎหมาย เข้าสู่กระบวนการบำบัด รักษา ฟื้นฟู เพื่อให้โอกาสผู้เสพกลับมาเป็นพลเมืองดีของสังคม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกภาคส่วน ห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มกระบวนการค้ายาเสพติดโดยเด็ดขาด

ผบ.ตร. ยังได้กำชับให้แต่ละหน่วยงานสรุปรายละเอียดปัญหาข้อขัดข้อง และแนวทางการแก้ไขในการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนที่อยู่ในความรับผิดชอบ เสนอ ผบ.ตร. เพื่อสรุปนำเรียนท่านนายกรัฐมนตรีทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายและวางมาตรการ สนับสนุนความต้องการในสิ่งที่ขาดแคลนของแต่ละหน่วยหากมีการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญ, นักค้าเครือข่ายยาเสพติด และคดีที่ข้าราชการตกเป็นผู้ต้องหาหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำผิด ให้ รอง ผบก. และ รอง ผบช. ที่รับผิดชอบงานยาเสพติด เข้าควบคุมกำกับ สั่งการ บริหารคดีด้วยตนเอง และเมื่อมีการจับกุมคดียาเสพติดให้ทุกหน่วยในสังกัด ทำเรื่องเบิกค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับ และเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องในทุกคดี รวมถึงให้แสวงหาความร่วมมือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานร่วมกันปฏิบัติในการขับเคลื่อนภารกิจงานด้านการป้องกัน ปราบปรามและสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติด เพื่อให้ทุกหน่วยมีส่วนร่วมในการปฏิบัติภารกิจทั้งองคาพยพ