"หญิงหน่อย"ขอบคุณ "ก้าวไกล" แบ่งโควตาประธาน กมธ.

2023-10-06 01:30:14

"หญิงหน่อย"ขอบคุณ "ก้าวไกล" แบ่งโควตาประธาน กมธ.

Advertisement

"หญิงหน่อย"กำชับ ส.ส. ปฏิบัติหน้าที่ กมธ.อย่างเต็มที่ เร่งแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน  ขอบคุณพรรคก้าวไกล แบ่งโควตาประธาน กมธ.วิทยาศาสตร์ฯให้

เมื่อวันที่ 5 ต.ค.66 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงกรณีที่พรรคก้าวไกล จัดสรรโควตา ประธานกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม โดยให้นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ สส.บัญชี รายชื่อ และเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย ทำหน้าที่เป็นประธาน เพื่อมุ่งหวังให้พรรคร่วมฝ่ายค้าน ซึ่งมีพรรคก้าวไกลเป็นแกนหลัก ร่วมกันทำงาน ด้วยบรรยากาศที่เป็นไปได้ด้วยดีนั้น พรรคไทยสร้างไทย ต้องขอบคุณพรรคก้าวไกล ที่จัดสรรโควตา มาให้กับพรรคไทยสร้างไทย ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงาน ในคณะกรรมาธิการที่ดี และเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในมิติต่างๆ ซึ่งจากบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ พรรคสร้างไทยจะทำงานอย่างเต็มที่ ทั้งการแสวงหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใดๆที่เกี่ยวกับการวางแผน และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม ขณะเดียวกันจนได้กำชับ ส.ส ให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมาธิการ คณะที่ตนเองสังกัด อย่างเต็มที่ ประกอบด้วย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ ประธานคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม  นายชัชวาล แพทยาไทย โฆษกคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์  นางรำพูล ตันติวณิชชานนท์ รองประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
 นางสุภาพร สลับศรี กรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการคมนาคม  นายหรั่ง ธุระพล กรรมาธิการและที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ และ นายอดิศักดิ์ แก้วมุงคุณทรัพย์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม