"อัครเดช"แสดงวิสัยทัศน์ประธาน กมธ.หนุนรถอีวี-อุตสาหกรรมสีขาว

2023-10-06 00:30:37

"อัครเดช"แสดงวิสัยทัศน์ประธาน กมธ.หนุนรถอีวี-อุตสาหกรรมสีขาว

Advertisement

"อัครเดช"แสดงวิสัยทัศน์ประธาน กมธ.หนุนรถอีวี  อุตสาหกรรมสีขาวไม่เป็นพิษเป็นภัยกับประชาชน

เมื่อวันที่ 5 ต.ค.66  ที่รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร โดยมี กรรมาธิการจากพรรคการเมืองต่างๆเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียง โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ(รทสช.)  เป็นประธาน กมธ.

นายอัครเดช ได้แสดงวิสัยทัศน์ในการเข้าไปทำหน้าที่สำคัญนี้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรม ต้องทำให้สอดคล้องกับข้อบังคับของการประชุมสภาฯ ตนจะยึดถือข้อบังคับในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เนื่องจากประเทศไทย กำลังจะเป็นประเทศอุตสาหกรรม เป็นตัวสร้างรายได้ให้ประเทศ รัฐบาลเองก็มีแนวทางมุ่งไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกรัฐบาลพยายามส่งเสริม ให้อุตสาหกรรมเติบโต ดังนั้นภารกิจของคณะกรรมาธิการฯจะส่งเสริมการเติบโตภาคอุตสาหกรรม ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และและขนาดย่อม ทั้ง 3 ส่วนนี้ต้องเติบโตอย่างสมดุล จะใช้กลไกของกรรมาธิการฯสนับสนุน  ทั้งนี้ ประเทศเรามีอุตสาหกรรมสีเขียว แต่ก็จะเน้นเรื่องอุตสาหกรรมสีขาวไปด้วย เป็นอุตสาหกรรมที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับประชาชน ลดการปล่อยมลภาวะและมลพิษทั้งเรื่องเสียงและสารเคมี กรรมาธิการฯจะต้องเข้าไปช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมสีขาวให้กับประชาชน

นายอัครเดช กล่าวต่อว่า นอกจากนั้น จะส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม EV นโยบายหลักของรัฐบาลคืออุตสาหกรรม EV เพื่อลดการใช้น้ำมัน ที่ผ่านมาจะเห็นว่าประเทศมีปัญหา PM 2.5 หรือการปล่อยมลพิษ ดังนั้นการส่งเสริมอุตสาหกรรม AV เป็นนโยบายที่เป็นประโยชน์กับประชาชน กรรมาธิการฯจะเข้าไปศึกษาส่งเสริมสนับสนุนและให้แนวทางกับรัฐบาลสุดท้ายที่ตั้งใจทำคือ นวัตกรรม อุตสาหกรรมใหม่ ดิจิทัล และเทคโนโลยีต่าง ๆ จะทำให้เกิดขึ้นให้ได้เพื่อสร้างความใกล้ชิดกับประชาชนเกี่ยวกับนวัตกรรมดิจิทัล เหล่านี้เป็นสิ่งที่อยากจะร่วมกับกรรมาธิการทุกคนผลักดันในแนวทางนี้