นายกฯถก คกก.นัดแรกเติมเงิน 1 หมื่นย้ำทำรอบคอบเป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลัง

2023-10-05 16:41:44

นายกฯถก คกก.นัดแรกเติมเงิน 1 หมื่นย้ำทำรอบคอบเป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลัง

Advertisement

นายกฯ ประชุมบอร์ดนโยบายโครงการเติมเงิน 1 หมื่นผ่าน "ดิจิทัล วอลเล็ต"  เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุ กก. ขับเคลื่อนโครงการ ย้ำดำเนินการรอบคอบ ระมัดระวัง เป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลัง

เมื่อวันที่  5 ต.ค. 66 ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ครั้งที่ 1/2566 ร่วมกับรัฐมนตรี คณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยนายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญดังนี้

นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดการประชุมว่า ตามที่ได้แถลงนโยบาย Digital Wallet ต่อรัฐสภา ในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธานที่ประชุมคณะกรรมการในวันนี้ จะได้ดำเนินการให้เป็นรูปธรรมเพราะถือเป็นเรื่องสำคัญ โดยจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้สำเร็จ ขอให้ทุกคนร่วมกันดำเนินงานอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ให้เป็นไปตามกรอบวินัยการเงินและการคลัง และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทุกคนในที่นี้มาจากทุกภาคส่วน เป็นผู้ที่ถูกคัดสรรมาแล้วว่าจะเป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น (Active Participant) ได้ในโครงการนี้ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดคุยในวงกว้าง เป็นเรื่องที่รัฐบาลนี้เห็นว่าจำเป็นต้องทำ ทุกคนในที่นี้เป็นตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ จึงอยากให้มีการเสนอข้อเสนอแนะ นำมาถกกันให้ดี ให้ละเอียด เพื่อหาสรุปในที่ประชุมนี้ให้ได้ อะไรที่ไม่ได้ถก ไม่ได้พูดกัน หรือมีข้อตกลงที่ขัดแย้งกัน ขอให้พูดคุยกันในคณะกรรมการ เพื่อจะหาทางออกที่สมบูรณ์ให้ได้ อย่าให้สาธารณชนมีความสับสน เพราะนโยบายนี้เป็นนโยบายหลักของรัฐบาล นายกฯ ในฐานะประธานกรรมการมีความตั้งใจ โดยเมื่อมีข้อสรุปแล้วขอให้คณะกรรมการพิจารณานำไปปรับใช้ให้เหมาะสม เพราะนโยบายนี้จะช่วยสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติและประชาชนอย่างมหาศาล ส่วนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่อง Position ต่าง ๆ นายกฯ ยินดีรับฟังความคิดเห็น เพราะอยากทำให้นโยบายนี้เกิดขึ้นได้จริง

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในที่ประชุมได้มีการหารือเพื่อให้มีการกำหนดกรอบการดำเนินโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ในหลายประเด็น เช่น ขอบเขตโครงการ แหล่งเงินการดำเนินโครงการ ระยะเวลาการดำเนินโครงการ การจัดการข้อมูลภายใต้โครงการ เป็นต้น ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวย้ำว่า การดำเนินการโครงการดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ตลอดจนคำนึงถึงวินัยการเงินการคลัง ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet โดยมีนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์  รมช.คลัง เป็นประธานคณะอนุกรรมการดังกล่าว เพื่อพิจารณารายละเอียดในประเด็นต่าง ๆ และเสนอให้คณะกรรมการนโยบายฯ พิจารณาเห็นชอบโดยเร็วต่อไป