ประกาศ 10 รายชื่อหนังขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ ปี 2566

2023-10-05 14:40:45

ประกาศ 10 รายชื่อหนังขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ  ปี 2566

Advertisement

วธ.ประกาศ 10 รายชื่อหนังขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ ปี 2566 

เมื่อวันที่ 4 ต.ค.66 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม ได้ประกาศ 10 รายชื่อภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจำปี 2566 ทั้งหนังเรื่อง และหนังสารคดี จากการคัดเลือกจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพ 33 ท่านที่คัดสรรมาโดยหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) โดยภาพยนตร์ส่วนหนึ่งมาจากมาจากประชาชนกว่า 1,000 คนที่ร่วมเสนอรายชื่อ โดยพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์คุณค่า ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ อิทธิพลต่อสังคม วัฒนธรรม และศิลปะ


สำหรับรายชื่อภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติประจำปี 2566

1. ปักธงไชย (2500)

2. Thailand (2501)

3. กตัญญูปกาสิต (2501)

4. โกนจุก (2510)

5. วันมหาวิปโยค (2516)

6. เทวดาเดินดิน (2519)

7. สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์ไทยที่กลับออกจากป่า(2528)

8. เพลงสุดท้าย (2528)

9. 14 ตุลาสงครามประชาชน (2544)

10. หัวใจทรนง The Adventure of Iron Pussy (2546)

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกภาพยนตร์ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ มีดังนี้ 1. คุณค่าทางประวัติศาสตร์และความทรงจำ 2. คุณค่าทางศิลปะภาพยนตร์ 3. มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์  4. บูรณภาพ 5. ความเสี่ยงต่อการสูญเสียหรือยากแก่การหาทดแทน 6. อิทธิพลต่อคนและสังคม