ธนาคารโลกคาด "เศรษฐกิจเวียดนาม 2023" โต 4.7%

2023-10-05 11:15:36

ธนาคารโลกคาด "เศรษฐกิจเวียดนาม 2023" โต 4.7%

Advertisement

ฮานอย, 4 ต.ค. (ซินหัว) — รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคและความยากจนของเวียดนามจากธนาคารโลก ระบุว่าเศรษฐกิจเวียดนามมีแนวโน้มเติบโตร้อยละ 4.7 ในปี 2023 เนื่องด้วยอุปสงค์ภายนอกและภายในประเทศอ่อนตัว

รายงานระบุว่าอุปสงค์ภายในประเทศจะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเติบโตในปีนี้ แม้ขยายตัวในอัตราช้ากว่าปีก่อน และเศรษฐกิจเวียดนามจะฟื้นตัวกลับไปเติบโตร้อยละ 5.5 ในปี 2024 และร้อยละ 6 ในปี 2025

ส่วนภาวะเงินเฟ้อของเวียดนามมีแนวโน้มเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 3.5 ในปีนี้ เนื่องด้วยการขึ้นเงินเดือนของเจ้าพนักงานรัฐ ก่อนจะปรับลดลงอยู่ที่ร้อยละ 3 ในปี 2024 และ 2025 ตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์และพลังงานที่เกิดเสถียรภาพ

ขณะดุลบัญชีเดินสะพัดของเวียดนามมีแนวโน้มพัฒนาดีขึ้น เนื่องด้วยการฟื้นตัวพอประมาณของการส่งออก การฟื้นตัวต่อเนื่องของการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ และความแข็งแกร่งของการส่งเงินกลับประเทศ

ด้านธนาคารพัฒนาเอเชียปรับลดตัวเลขคาดการณ์การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของเวียดนามในปี 2023 อยู่ที่ร้อยละ 5.8 จากเดิมคาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 6.5 ในเดือนเมษายน

ส่วนธนาคารยูโอบียังคงตัวเลขคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนามไว้ที่ร้อยละ 5.2 ในปี 2023 และร้อยละ 6 ในปี 2024


(แฟ้มภาพซินหัว : สุสานโฮจิมินห์ กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม วันที่ 27 มิ.ย. 2023)