"ไฟจราจรอูฐ" จัดระเบียบการสัญจรพื้นที่ชมวิวในกานซู่

2023-10-04 11:00:45

"ไฟจราจรอูฐ" จัดระเบียบการสัญจรพื้นที่ชมวิวในกานซู่

Advertisement

ตุนหวง, 3 ต.ค. (ซินหัว) — ช่วงหยุดยาวเนื่องในเทศกาลไหว้พระจันทร์และวันชาติจีน พื้นที่ชมวิวเนินทรายหมิงซาและทะเลสาบจันทร์เสี้ยว ณ เมืองตุนหวง มณฑลกานซู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

พื้นที่ชมวิวแห่งนี้ได้ติดตั้ง “ไฟจราจรอูฐ” บริเวณทางแยกระหว่างทางเดินเท้าและทางเดินอูฐ ช่วยจัดระเบียบการสัญจรของคน อูฐ และยานพาหนะ เพื่อความปลอดภัยและความราบรื่นของการจราจรภายในพื้นที่


(บันทึกภาพวันที่ 2 ต.ค. 2023)