เวียดนามเล็งอัปเกรด "ทางหลวง" ระดับชาติ เชื่อมสู่ลาว-จีน

2023-10-04 10:45:01

เวียดนามเล็งอัปเกรด "ทางหลวง" ระดับชาติ เชื่อมสู่ลาว-จีน

Advertisement

ฮานอย, 3 ต.ค. (ซินหัว) — หน่วยงานถนนของเวียดนามได้เสนอการยกระดับและการบูรณะปรับปรุงทางหลวงระดับชาติ 3 สาย ซึ่งเชื่อมต่อเวียดนามกับตอนเหนือของลาวและตอนใต้ของจีน โดยมีเป้าหมายเสริมสร้างการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงตะวันออก-ตะวันตก และส่งเสริมการเชื่อมโยงทางการค้าข้ามชาติ

วันอังคาร (3 ต.ค.) สื่อท้องถิ่นเวียดนามรายงานว่าหากผ่านการอนุมัติ โครงการบูรณะปรับปรุงนี้จะใช้เงินกู้จากธนาคารโลก และดำเนินการภายในระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปี 2025-2029

โครงการบูรณะปรับปรุงนี้จะมีการลงทุนรวมราว 9.4 ล้านล้านดอง (ราว 1.25 หมื่นล้านบาท) ซึ่งจะเป็นเงินกู้จากธนาคารโลกมากกว่า 7.5 ล้านล้านดอง (ราว 1.16 หมื่นล้านบาท)

ทางหลวงระดับชาติทั้งสามสายดังกล่าว ได้แก่ ทางหลวงแห่งชาติ สาย 279 ทางหลวงแห่งชาติ สาย 4H และทางหลวงแห่งชาติ สาย 217 ซึ่งมีความยาวรวมมากกว่า 180 กิโลเมตร

การยกระดับและการบูรณะปรับปรุงนี้จะเพิ่มขีดความสามารถทางการจราจร ตอบสนองความต้องการขนส่งที่เพิ่มขึ้น และลดระยะทางระหว่างด่านชายแดนและท่าเรือระหว่างเวียดนาม ลาวตอนเหนือ และจีนตอนใต้

คณะกรรมการการจัดการโครงการนี้เสริมว่าการยกระดับและการบูรณะปรับปรุงนี้ยังจะลดระยะเวลาการขับขี่ ซึ่งจะช่วยตัดลดต้นทุนการขนส่ง มลพิษทางสิ่งแวดล้อม และอุบัติเหตุทางการจราจรอีกด้วย


(แฟ้มภาพซินหัว : สะพานเก่าข้ามแม่น้ำแดงในกรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม วันที่ 22 มิ.ย. 2023)