"สุวัจน์" ยินดีอุตสาหกรรมไทยผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าสำเร็จ

2023-10-04 00:05:22

"สุวัจน์" ยินดีอุตสาหกรรมไทยผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าสำเร็จ

Advertisement

"สุวัจน์" ยินดีอุตสาหกรรมไทยผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าได้สำเร็จ

เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 66 ที่จ.ฉะเชิงเทรา นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานที่ปรึกษามูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบการธุรกิจและอุตสาหกรรม และสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ประธานสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) นำคณะนักศึกษาหลักสูตร "นักบริหาร ระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน" วธอ.รุ่นที่ 8 ทัศนศึกษาดูงาน ภายในประเทศ เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน) ภายใต้ชื่อ บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา เป็นโรงงานผลิตแบตเตอรี่ ลิเทียมไอออน และระบบกักเก็บพลังแบบครบวงจรที่ทันสมัย และมีกำลังการผลิตใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน และ บริษัท แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี จำกัด เป็นโรงงานที่มีเทคโนโลยีในการผลิตรถโดยสารไฟฟ้า ที่ทันสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ บทบาท ความสำคัญของพลังงาน


นายสุวัจน์ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่วันนี้อุตสาหกรรมของคนไทยสามารถผลิตแบตเตอรี่ที่ใช้กับรถยนต์ไฟฟ้า และสามารถผลิตรถโดยสารไฟฟ้าขึ้นมาใช้งานในประเทศได้ เป็นความเจริญอีกก้าวหนึ่งของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ภายในประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้มีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศนั้น จะเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องอากาศเป็นพิษ รวมทั้งปัญหาเรื่องพลังงาน เมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ขึ้นไปต่อไปก็จะสามารถส่งออกเป็นรายได้หลักของประเทศได้อีกทางหนึ่ง จะเป็นผลดี ต่อเศรษฐกิจโดยส่วนรวม ในการเยี่ยมชมในวันนี้ คณะนักศึกษา วธอ. รุ่นที่ 8 ได้รับเกียรติจาก นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) มาให้การต้อนรับและให้ความรู้ กับคณะดูงานด้วย