นิวซีแลนด์เปิดตัวเครื่องมือ "พยากรณ์ภัยแล้ง" ช่วยเกษตรกร

2023-10-03 12:10:48

นิวซีแลนด์เปิดตัวเครื่องมือ "พยากรณ์ภัยแล้ง" ช่วยเกษตรกร

Advertisement

เวลลิงตัน, 3 ต.ค. (ซินหัว) — นิวซีแลนด์เปิดตัวเครื่องมือใหม่ที่จะพยากรณ์ความแห้งแล้งและภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นภายในระยะ 35 วันข้างหน้า ซึ่งจะช่วยเกษตรกรและผู้เพาะปลูกเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศอันท้าทายได้ดียิ่งขึ้น

เครื่องมือดังกล่าวพัฒนาโดยสถาบันวิจัยน้ำและบรรยากาศแห่งชาติ และกระทรวงอุตสาหกรรมพื้นฐานของนิวซีแลนด์ ซึ่งใช้ปัญญาประดิษฐ์และการสร้างแบบจำลองสภาพอากาศระยะไกลรุ่นล่าสุด ทำการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝน ความแห้งแล้ง และภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ภายในระยะ 35 วันข้างหน้า

สถาบันฯ เผยว่าการพยากรณ์จะปรับปรุงข้อมูลทุกวัน ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในระบบสภาพภูมิอากาศ รวมถึงทำการพยากรณ์ระยะยาวด้วยความละเอียดเชิงพื้นที่สูงขึ้นกว่าเดิม

เบน โนลล์ นักอุตุนิยมวิทยาของสถาบันฯ ระบุว่าเครื่องมือใหม่นี้จะช่วยให้สามารถคาดการณ์ปริมาณฝน ความแห้งแล้ง และภัยแล้งในระดับเขตได้บ่อยขึ้น เพื่อเตือนการเกิดความแห้งแล้งในอนาคตล่วงหน้า


(แฟ้มภาพซินหัว : ทิวทัศน์ธารน้ำแข็งฟ็อกซ์ในนิวซีแลนด์ วันที่ 12 ต.ค. 2020)